Και στις υπηρεσίες διάσωσης η Cyta παίζει καθοριστικό ρόλο

Η συνεισφορά της Cyta στις υπηρεσίες διάσωσης έχει μακρά ιστορία. Όλα ξεκίνησαν το 1933 όταν η εταιρεία Cable and Wireless εγκαινίασε τον σταθμό «Larnaca-Radio», προσφέροντας για πρώτη φορά την υπηρεσία ασύρματης τηλεγραφίας, μετάδοσης και λήψης. Ο κύριος σκοπός του «Larnaca-Radio» ήταν η προσφορά ραδιοτηλεγραφικών υπηρεσιών μεταξύ πλοίων και ξηράς. Επιπλέον, ο σταθμός θα μπορούσε να λειτουργεί εφεδρικά στην περίπτωση που το υποβρύχιο καλώδιο βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ο σταθμός μεταφέρθηκε στη Λευκωσία και μετονομάστηκε σε «Cyprus-Radio». Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες οι οποίες στεγάστηκαν στην τοποθεσία Κολοκόσιη (σταθμός-δέκτης) στα κατεχόμενα και στην τοποθεσία Σαράντα Σπήλια (σταθμός εκπομπής) στη Λευκωσία, λειτούργησαν για πρώτη φορά στις 7 Μαρτίου του 1951. Η εν λόγω υπηρεσία ήταν εξαιρετικά χρήσιμη σε περιόδους διεθνών αναταραχών. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η επετειακή έκδοση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου το 1986, όταν η λειτουργία του υποβρύχιου καλωδίου που συνέδεε το νησί με την Αλεξάνδρεια διακόπηκε λόγω της κρίσης του Σουέζ το 1957, η επικοινωνία με το Λονδίνο επιτεύχθηκε μέσα από τον σταθμό «Cyprus-Radio».

Το 1961 οι εν λόγω υπηρεσίες πέρασαν επίσημα από τα χέρια της Cable and Wireless  στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η οποία την περίοδο 1983-1984 αποφάσισε την εκ νέου μεταστέγασή τους στον Αναμεταδοτικό Σταθμό, στην τοποθεσία Πέρα Ορεινής. Για δεκαετίες το προσωπικό του σταθμού μεριμνούσε για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με συχνούς ελέγχους και συνεχείς βελτιώσεις. Ενδεικτικά, όπως διαβάζουμε στο «Ημερολόγιο του Σταθμού» από το 1997-1998, το οποίο περιλαμβάνεται στις Συλλογές Εγγράφων της Cyta, μια τυπική μέρα ξεκινούσε με την ανάληψη καθηκόντων στις 7:45 το πρωί. Ακολουθούσε ο έλεγχος των κυκλωμάτων και η μετάδοση των καθημερινών πληροφοριών, προτού το προσωπικό αναχωρήσει για την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών σε άλλους σταθμούς. Μετά την επιστροφή τους στον Σταθμό, η ημέρα τους ολοκληρωνόταν στις 17:00 με την μετάδοση των νέων καθημερινών πληροφοριών.

Στις 30 Ιουνίου 2015 αποφασίστηκε όπως το Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας αναλάβει τα καθήκοντα των παράκτιων υπηρεσιών του «Κύπρος-Ράδιο» το οποίο μετονομάστηκε σε «Ράδιο-Κύπρος» και στεγάζεται πλέον στη Λάρνακα.