Τεχνικές Προδιαγραφές Διεπαφών

Η Cyta με βάση τον Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο 112 (1) του 2004 τους Περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003) και την Απόφαση 3/2004 (ΚΔΠ. 626/2004) δημοσιεύει τις πιο κάτω προδιαγραφές Διεπαφών:

Απλή Αναλογική γραμμή

ΨΗΔΕΥ Βασικού Ρυθμού

ΨΗΔΕΥ Πρωτεύοντος Ρυθμού

ΨΗΔΕΥ u

Ευρυζωνικές Διεπαφές ΨΗΔΕΥ, ΤΑΜ

Διεπαφές Αναμεταδότη Πλαισίου

Διεπαφές CENTREX

Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα

Τηλετυπία

Μισθωμένες Γραμμές

Περιγραφή Διεπαφής  x DSL Access

Διεπαφή Διαχωριστή DSL Access

Ψηφιακή μισθωμένη γραμμή 10 Mbps (Ethernet) και 100 Mbps(Fast Ethernet)

Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κλήσης (dial up)

Μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο

Άλλες υπηρεσίες IP

Διεπαφές Υπηρεσιών Ethernet

Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες που αφορούν τις διεπαφές παρακαλούμε επικοινώνησε με την Cyta στο Τηλέφωνο: 22701379 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: katerina.gregoriou@cyta.com.cy