Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Κοινωνική Προσφορά

Ενημερώσου για την Κοινωνική Προσφορά της Cyta:

  • Οδική Ασφάλεια: Η Cyta αξιοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία για περαιτέρω ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των πελατών της γύρω από το θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
  • Ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου: Η Cytanet έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου στην Κύπρο.
  • Η επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων: H Cyta αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, τη γνώση και την εμπειρία της και διαθέτει εξειδικευμένα σταθερά και κινητά τηλέφωνα σε τιμές κόστους.