Συμβούλιο και Διεύθυνση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαρία Τσιάκκα
Πρόεδρος

Χημικός Μηχανικός,
Διευθύνων Σύμβουλος Ιδιωτικής Εταιρείας

Βιογραφικό

Σπύρος Πετούσης
Αντιπρόεδρος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Βιογραφικό

Ανθή Δράκου-Κληρίδου
Μέλος

Νομικός,
Τεχνικός Μηχανικός

Βιογραφικό

Ζήνων Ζήνωνος
Μέλος

Δρ. Πληροφορικής
Μηχανικός ΗΥ

Βιογραφικό

Κύπρος Λουκά
Μέλος

Δικηγόρος

Βιογραφικό

Κωνσταντίνος Νεοφύτου
Μέλος

Επιχειρηματίας

Βιογραφικό

Ανδρέας Προκοπίου
Μέλος

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Διευθυντικό Στέλεχος σε Ιδιωτική Εταιρεία

Βιογραφικό

Μάριος Φωκάς
Μέλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ

Βιογραφικό

Μαρία Αντωνίου Χάματσου
Μέλος

Δικηγόρος-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής

Βιογραφικό


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Αντρέας Νεοκλέους

MEngEE, PhD

Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων
Λία Βάκη
BSc (Hons), MSc

Στρατηγική και Επικοινωνία
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
BEng, MEngEE

Νομικές Υπηρεσίες
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc

Ανώτερος Διευθυντής - Επιχειρησιακή Διαχείριση
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Βιώσιμη Ανάπτυξη (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Υπηρεσίες Αεροναυτιλίας (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Εργασιακές Σχέσεις, Ωφελήματα και Υγεία Προσωπικού (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Ανώτερη Διευθύντρια - Χρηματοοικονομική Διαχείριση
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Χρηματοοικονομική Λογιστική (κατά προσωρινή ανάθεση)
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Διαχειριστική Λογιστική (κατά προσωρινή ανάθεση)
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Ανώτερος Διευθυντής - Εμπορική Διαχείριση
Γεώργιος Μετζάκης

BSc Business Administration (General Management & Marketing)

Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης

Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης

Εμπειρία Πελάτη (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης

Cyta Business (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης

Cytavision
Σάββας Πατσαλίδης
BScEE, MScΕΕ

Διεθνής Χονδρική Αγορά (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μιχαηλίδης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc T&IS

Εθνική Χονδρική Αγορά
Νίκος Μιχαηλίδης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc T&IS

Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Λειτουργία Δικτύων, Υπηρεσιών και Υποστηρικτικών Υποδομών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Δίκτυα και Πλατφόρμες Παροχής Υπηρεσιών
Γιώργος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης και Τεχνική Υποστήριξη (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Πληροφορική
Πέτρος Χαραλάμπους
MBA, BScEE (Hons), MScEE

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, MBA