Ευκαιρίες Εργοδότησης

Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού

Συμπληρωματικός Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Αρ. Προκήρυξης: 2/2021)
Συμπληρωματικός Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων (Αρ. Προκήρυξης: 1/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ Κατάλογοι Επιτυχόντων για τις Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων (1/2021), Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (2/2021) και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (3/2021)