Ευκαιρίες Εργοδότησης

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Καταστημάτων (1/2021), Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (2/2021) και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (3/2021) έχει ολοκληρωθεί.
Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη Cyta.
Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Καταστημάτων (1/2021), Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (2/2021) και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (3/2021)
Περιγραφή θέσεων Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων