Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας της Cyta δημοσιεύονται εδώ.

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη θέσεων για υποβολή αίτησης.

Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά ευκαιρίες εργοδότησης στη Cyta μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.


NEO 30/09/2019 - Ενημέρωση για γραπτές εξετάσεις Μηχανικών Β’ (3/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019)

» Ύλη και Πληροφορίες για γραπτή εξέταση
» Οδηγίες και Κανονισμοί Εξετάσεων
» Σχεδιάγραμμα Αιθουσών Κρατικής Έκθεσης
» Καθήκοντα και απαιτήσεις θέσεων (Μηχανικοί & Λειτουργοί)


NEO 26/9/2019 - Ενημέρωση για αποτελέσματα για τις θέσεις Λειτουργών Β’ (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (1/2019) και Λογιστών Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) (2/2019)
 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Λειτουργών Β' (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Λογιστών Β' (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Ειδικός Κατάλογος υποψήφιων για διορισμό σε θέσεις Λογιστών Β' (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2019) με βάση τον Νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
  » κλικ εδώ

NEO - Κατάλογοι αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού που διεξήχθη στις 13 Ιουλίου 2019:
 • Α. Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Β. Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (αρ. προκήρυξης 9/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Γ. Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (αρ. προκήρυξης 10/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

Πληροφορίες για τις θέσεις


» Ενημέρωση για άλλες προκηρύξεις
Feedback