Ευκαιρίες Εργοδότησης

Προκήρυξη δύο Θέσεων Ανώτερων Διευθυντών

Η Cyta, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Ανώτερου Διευθυντή ως ακολούθως:

  • Ανώτερος Διευθυντής – Εμπορικές Υπηρεσίες (Chief Commercial Officer)
  • Ανώτερος Διευθυντής – Επιχειρησιακή Διαχείριση (Chief Operations Officer)

Οι θέσεις θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας δυναμένης να ανανεωθεί για ακόμα πέντε έτη με απόφαση της Αρχής νοουμένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
Η πλήρης προκήρυξη,  οι Όροι Εργασίας των Ανώτερων Διευθυντών, η Αίτηση Διορισμού, το Ερωτηματολόγιο, η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και οι περί του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα  www.cyta.com.cy/vacancies-c-level/el

Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

ΝΕΟ - Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2022) θα διεξαχθεί το Σάββατο, 25/06/2022 η ώρα 09:00-14:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία (τοποθεσία στο χάρτη).Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 08:15.

Περισσότερες πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση θα βρείτε στην πιο κάτω ανακοίνωση:

Ανακοίνωση

Προκήρυξη Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκ.: 1/2022)

ΝΕΟ 16/5/2022 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β’ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021)

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Προκήρυξη Θέσεων Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης:1/2021)

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού