Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη Cyta.
Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού

Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2021) θα διεξαχθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 η ώρα 09:00-12:00 στην Κρατική Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 08:15.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη γραπτή εξέταση θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους τους οποίους θα πρέπει να μελετήσετε.

Ανακοίνωση
Οδηγίες και Κανονισμοί προς τους Υποψηφίους
Σχεδιάγραμμα Κρατικής έκθεσης - Αίθουσες

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας