Ευκαιρίες Εργοδότησης

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας της Cyta δημοσιεύονται εδώ.

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη θέσεων για υποβολή αίτησης.

Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά ευκαιρίες εργοδότησης στη Cyta μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.

1/7/2020 - Ενημέρωση για αποτελέσματα για τις Θέσεις Μηχανικών Β’ (3/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019) και Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019)
 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Μηχανικών Β’ (αρ. προκήρυξης: 3/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (αρ. προκήρυξης: 4/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Πίνακας διοριστέων υποψηφίων σε θέσεις Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (αρ. προκήρυξης: 5/2019) (κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ
27/11/2019 - Κατάλογοι επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Α. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Α1. Κατάλογος Επιτυχόντων υποψηφίων που εμπίπτουν στον νόμο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Καταστημάτων (αρ. προκήρυξης 8/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Β. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (αρ. προκήρυξης 9/2019) – (Λευκωσία – Λεμεσός) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

 • Γ. Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (αρ. προκήρυξης 10/2019) – (για όλες τις πόλεις) – (Κατά σειρά κατάταξης)
  » κλικ εδώ

Πληροφορίες για τις θέσεις

» Ενημέρωση για προηγούμενες προκηρύξεις