Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ευκαιρίες ΕργοδότησηςΟι προκηρύξεις για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων, Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας έληξαν στις 18/1/2017 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο 22701888.

Οι αιτητές των πιο πάνω θέσεων μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αποτελέσματα Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Καταστημάτων (Αρ. Προκήρυξης: 1/2017) (Για όλες τις πόλεις) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Αρ. Προκήρυξης: 2/2017) (Λευκωσία - Λεμεσός) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (Αρ. Προκήρυξης: 3/2017) (Για όλες τις πόλεις) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Επόμενα στάδια διαδικασίας αξιολόγησης

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει γραπτή εξέταση. Στην γραπτή εξέταση θα κληθούν οι πρώτοι 700 υποψήφιοι (συν ισοβαθμούντες) κατά σειρά κατάταξης, για κάθε θέση (Βοηθοί Καταστημάτων, Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας), βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού τεστ.

Κατά τη γραπτή εξέταση θα γίνει και επαναληπτικό τεστ ικανοτήτων, παρόμοιου τύπου και επιπέδου με αυτό που συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά καθώς και γραπτές εξετάσεις σε άλλα θέματα. Μόνο τα γραπτά των υποψηφίων που θα περάσουν με επιτυχία το επαναληπτικό τεστ ικανοτήτων θα ληφθούν υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της συνολικής τους βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση βάσει της οποίας θα κληθούν στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης . Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία και θα σταλούν όλες οι σχετικές πληροφορίες (ημερομηνία, ώρα, χώρος εξέτασης, ενότητες που θα περιλαμβάνει κλπ) στους υποψήφιους που θα κληθούν.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Για το σκοπό αυτό θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω email ή/και sms, πριν τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης.

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα κληθούν σε προφορική/πρακτική/ τεχνική εξέταση και σε άσκηση υπόδυσης ρόλων οι πρώτοι 250 υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης, βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, επιτυχόντες υποψήφιοι για κάθε θέση, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι που θα πετύχουν στην προφορική/πρακτική/τεχνική εξέταση και στην άσκηση υπόδυσης ρόλων θα περιληφθούν σε Κατάλογους Επιτυχόντων βάσει της σειράς κατάταξης των οποίων θα διενεργούνται προσλήψεις στις θέσεις αν και όταν προκύψουν ανάγκες πρόσληψης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος αποδεχτεί προσφορά για πρόσληψη σε οποιαδήποτε θέση για την οποία έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης, τότε αυτόματα θα διαγράφεται και από τον/τους άλλο/άλλους Κατάλογο/Καταλόγους Επιτυχόντων στον/στους οποίο/ους περιλαμβάνεται.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στο τρίτο στάδιο θα χρειαστεί να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης. Για το σκοπό αυτό θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω email ή/και sms, πριν τη διεξαγωγή του τρίτου και τελευταίου σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης.

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους αλλάξουν, σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta.

Επίσης είναι ευθύνη των αιτητών να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε εμπόδια στη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων / sms που θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση / κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.