Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας της Cyta δημοσιεύονται εδώ.

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη θέσεων για υποβολή αίτησης.

Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά ευκαιρίες εργοδότησης στη Cyta μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο τηλέφωνο 22701888.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.


NEO - Ενημέρωση για γραπτές εξετάσεις Μηχανικών Β’ (3/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (4/2019), Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (5/2019), Τεχνικών 3ης Τάξης (6/2019) και Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (7/2019)

» Σύντομη Ανακοίνωση


NEO - Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για τις Θέσεις Λειτουργών Β’ (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (1/2019) και Λογιστών Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) (2/2019)

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που είναι η Προφορική Εξέταση, θα κληθούν οι υποψήφιοι που πέτυχαν στην γραπτή εξέταση, κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και η σειρά επιτυχίας τους εμπίπτει σε αριθμό τριπλάσιο των κενών θέσεων, περιλαμβανομένων και ατόμων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες (όπου ισχύει).  Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος (email/sms), με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, για να αποστείλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για αξιολόγηση εντός καθορισμένης προθεσμίας.

  • Κατάλογος αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις Θέσεις Λειτουργών Β' (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
    » κλικ εδώ

  • Κατάλογος αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης υποψηφίων για τις Θέσεις Λογιστών Β' (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2019) - Κατά σειρά κατάταξης
    » κλικ εδώ

  • Κατάλογος αποτελεσμάτων επιτυχόντων υποψήφιων που εμπίπτουν στο νόμο περί πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις Θέσεις Λογιστών Β' (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2019) - Κατά σειρά επιτυχίας
    » κλικ εδώ

NEO - Γραπτή εξέταση για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων (8/2019), Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (9/2019), Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας (10/2019)

Η γραπτή εξέταση για τις πιο πάνω θέσεις διεξάχθηκε στις 13 Ιουλίου 2019. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν σε αυτή την ιστοσελίδα τέλη Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αποστείλει όλα τα αποδεικτικά πιστοποιητικά των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων που δήλωσαν στην αίτησή τους, θα πρέπει να τα στείλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 29 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@cyta.com.cy

Πληροφορίες για τις θέσεις

» Ενημέρωση για άλλες προκηρύξεις
Feedback