Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Φτιάχνουμε το αύριο, καλύτερo

Στη Cyta, πιστεύουμε στον άνθρωπο και στη δύναμη της επικοινωνίας, γι’ αυτό, επιλέγουμε να δρούμε υπεύθυνα με πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής όλων μας.

Με κύριους πυλώνες μας τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την επικοινωνία για όλους και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.