Ετήσιες Εκθέσεις

Από φέτος κάνουμε μία νέα αρχή! Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς μοιραζόμαστε μαζί σας το ξεκίνημα του ταξιδιού μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, οικοδομώντας με υπευθυνότητα ένα οικοσύστημα επικοινωνίας, δίκαιο και συμπεριληπτικό, που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Μέλημά μας κάθε χρόνο η Ετήσια Έκθεση να αντικατοπτρίζει όλο και μεγαλύτερη βελτίωση εκ μέρους μας.

2022

Οδηγούμε τον τόπο μας σε ένα ψηφιακό, βιώσιμο μέλλον, για όλους

Ετήσια Έκθεση - Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 (14 MB)

Έκθεση Ελεγκτών & Οικονομικές Καταστάσεις 2022 (3,5 MB)

Αρχείο