Δελτία Τύπου

12 Ιανουαρίου 2022
Η Cyta προχωρεί με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και για το προσωπικό Θυγατρικών του Ομίλου της
Πρώτη Συμφωνία με τη Cytacom Solutions

Η Cyta, επιχειρώντας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών, συνεχίζει να κινείται με ευελιξία έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο.