Εταιρικές Πληροφορίες

Η Cyta είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την τεχνολογική υπεροχή των δικτύων της προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και διευκολύνσεων που στοχεύουν στην ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών της, οικιακών και επιχειρηματικών, σε εφαρμογές φωνής, δεδομένων και περιεχομένου, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή επικοινωνία.

Με κεντρικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, η Cyta αναπτύσσει δίκτυο οπτικών ινών παγκύπριας εμβέλειας, συνεχίζοντας, παράλληλα, την τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων κινητής επικοινωνίας. Διατηρεί και επεκτείνει στρατηγικής σημασίας δίκτυα διεθνών υποθαλάσσιων και δορυφορικών συνδέσεων, καθιερώνοντας την Κύπρο ως αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό κόμβο συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όραμα

Να προσφέρουμε στον άνθρωπο σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να του δίνουν την ελευθερία να ανακαλύπτει και να επικοινωνεί με τον κόσμο.

Αποστολή

Να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας απλά, έξυπνα και ασφαλισμένα και να βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής και την παραγωγικότητα των πελατών μας.

Συμβούλιο και Διεύθυνση

Συμβούλιο και Διεύθυνση

Μάθε περισσότερα

Θυγατρικές Εταιρείες Cyta

Μάθε περισσότερα

Άλλες ιστοσελίδες Cyta

Μάθε περισσότερα