Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές


Τεχνικές Προδιαγραφές Διεπαφών για παροχή ή/και σύνδεση με υπηρεσίες της Cyta

Τεχνικές Προδιαγραφές Διεπαφών

Τερματικός Εξοπλισμός για την υπηρεσία Broadband Telephony (0,4ΜΒ)

 

Feedback