Θυγατρικές Εταιρείες

Digimed Communications Ltd

Η Digimed Communications Ltd συστάθηκε ως θυγατρική εταιρεία 100% ιδιοκτησία της Cyta, με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής για κάθετη και οριζόντια επέκταση των δραστηριοτήτων, μεγιστοποιώντας την απόδοση και τη βέλτιστη λειτουργία του Οργανισμού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Digimed Communications Ltd δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, που επιτρέπουν εμπορική δραστηριοποίηση στην τοπική αγορά, όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

Στην τοπική αγορά η εκπλήρωση της στρατηγικής, εστιάζεται σε προϊοντική επέκταση στην αλυσίδα παραγωγής, με στόχο τη συμπλήρωση και ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προσφέρει η Cyta, με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και ολοκληρωμένων λύσεων.

Παράλληλα, η στρατηγική επιδίωξη για γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, υλοποιείται μέσα από τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, τη δημιουργία σημείων παρουσίας και δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά σε χώρες του εξωτερικού.

CytaCom Solutions Ltd

Η αποστολή της CytaCom Solutions Ltd είναι η συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της Cyta στον τομέα των ιδιωτικών δικτύων και τερματικού εξοπλισμού και η παροχή, σε συνεργασία με τη Cyta, ολοκληρωμένων λύσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, για ηλεκτρονική επικοινωνία φωνής, δεδομένων και εικόνας. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση χάλκινων και οπτικών ιδιωτικών καλωδιώσεων.
 • Σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση ιδιωτικών δικτύων (φωνής, δεδομένων, εικόνας).
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων.
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής.
 • Διαχείριση Έργων.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Όλες οι επαγγελματικές υπηρεσίες (σχεδιασμός, διαχείριση έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες) αναπτύσσονται και παραδίδονται από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Εταιρείας. Η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται σε συνεργασία με τις κορυφαίες Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της καλωδίωσης κτιρίων, της επικοινωνίας φωνής και δεδομένων καθώς και της τεχνολογίας πληροφορικής. Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000, πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (CYS).

Για να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της εταιρείας κάνε κλίκ εδώ.

IRIS Gateway Satellite Services Ltd

Η εταιρεία Iris Gateway Satellite Services Ltd προσφέρει υπηρεσίες δορυφορικής αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής, από τον Επίγειο Δορυφορικό Σταθμό ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

Μαζί με τις δορυφορικές διασυνδέσεις, η Iris παρέχει επίσης υπηρεσίες μέσω υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων, σε συνεργασία με τη Cytaglobal (Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Υπηρεσιών της Cyta), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε πελάτες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό δορυφορικών και καλωδιακών μέσων, για να διανέμουν τα προγράμματά τους σε διάφορα σημεία διεθνώς.

Η Iris έχει διευρύνει τις δραστηριότητες της, προσφέροντας περιστασιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις αθλητικών προγραμμάτων σε ευρεία κλίμακα. Παράλληλα, η εταιρεία άρχισε να παρέχει υπηρεσίες VSAT σε τρίτους πελάτες, σε συνεργασία με τη Cyta.

Για να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της εταιρείας κάνε κλίκ εδώ.

Cyta UK Ltd

H CYTA UK Ltd ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Φεβρουαρίου 2000. Αποτελεί θυγατρική εταιρεία, ιδιοκτησίας 100%, της Digimed Communications Ltd. H CYTA UK Ltd ιδρύθηκε με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής της Cyta και της μητρικής εταιρείας, για επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό και ειδικότερα σε χώρες με μεγάλες παροικίες Κυπρίων. Διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη της Cyta και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόμβο πρωτοκόλλου IP/MPLS, που συστεγάζεται σε υποστατικά της εταιρείας Telecity Redbus Ltd, στο Λονδίνο. Ο κόμβος αποτελεί μέρος του διεθνούς ιδιόκτητου δικτύου CytaWorld.Net και τυγχάνει διαχείρισης από τις Διεθνείς Εμπορικές Υπηρεσίες της Cyta, με την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Ο κόμβος διασυνδέεται μέσω υποθαλάσσιου οπτικού δακτυλίου, ιδιοκτησίας της Cyta, με παρόμοιους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους στη Λευκωσία και στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της Cyta και της εταιρείας CytaGlobal Hellas ΑΕ αντίστοιχα.

Η CYTA UK Ltd, από τον Νοέμβριο του 2005, δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη λιανική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη μέθοδο προεπιλογής φορέα, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε πελάτες να την προεπιλέξουν (χωρίς πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού ανά κλήση) ως εναλλακτικό φορέα. Οι τοπικές κλήσεις και οι κλήσεις προς πλείστους διεθνείς προορισμούς δρομολογούνται μέσω δικτυακής υποδομής συνεργάτη, ενώ οι κλήσεις προς Κύπρο και Ελλάδα δρομολογούνται μέσω του κόμβου της εταιρείας στο Λονδίνο και της Cyta. Στοχευόμενη πελατοψηφίδα είναι πρωτίστως η ελληνόφωνη παροικία, αλλά και όσοι διενεργούν μεγάλο αριθμό κλήσεων ή μεγάλης διάρκειας κλήσεις στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα.

Με στόχο να καταστεί η γέφυρα επικοινωνίας των αποδήμων με την πατρίδα, η CYTA UK Ltd παρέχει με πολύ προνομιακούς όρους – μέχρι και δωρεάν!!! - τοπική τηλεφωνία και διεθνή τηλεφωνία προς σταθερά τηλέφωνα στην Κύπρο. Η εταιρεία προσφέρει με πολύ ελκυστικούς όρους, τα οικιακά προϊόντα cyta.talk και τα εξειδικευμένα επιχειρηματικά προϊόντα cytabusiness, ενώ για το μέλλον προγραμματίζεται η προσφορά ευρυφασματικών υπηρεσιών, μέσα από τις οποίες θα παρέχονται συνολικές ποιοτικές λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης, σε συνεργασία με τη Cyta και τη CytaGlobal Hellas AE, στην παροχή διεθνών νοητών ιδιωτικών μισθωμένων διασυνδέσεων προς παροχείς και εταιρικούς πελάτες στo Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, είναι σε θέση να προσφέρει, σε συνεργασία με την Cyta, υπηρεσίες διασύνδεσης φωνής, σηματοδοσίας και διαδικτύου, σε χονδρική βάση. Η εταιρεία επίσης δύναται να παρέχει, στη βάση μεταπώλησης/εκμίσθωσης, τοπικούς βρόχους και άλλες τοπικές διασυνδέσεις εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω συνεργατών της.

Για να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της εταιρείας κάνε κλίκ εδώ.

Cytaglobal Hellas AE

H CYTA Hellas ΑΕ ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2003, ως θυγατρική εταιρεία 100% ιδιοκτησίας της Digimed Communications Ltd. Στις 2 Ιανουαρίου 2007, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία μετονομάσθηκε σε Cytaglobal Hellas ΑΕ και εκχώρησε το δικαίωμα χρήσης του ονόματος “CYTA Hellas” σε άλλη θυγατρική εταιρεία της Digimed, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η Cytaglobal Hellas ΑΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη της ΑΤΗΚ και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας. Διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόμβο πρωτοκόλλου IP/MPLS, που συστεγάζεται σε υποστατικά της εταιρείας Mediterranean Nautilus Greece ΑΕ, στην Αθήνα. Ο κόμβος αποτελεί μέρος του διεθνούς ιδιόκτητου δικτύου CytaWorld.Net και τυγχάνει διαχείρισης από τις Διεθνείς Εμπορικές Υπηρεσίες της Cyta, με την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών Διαδικτύου. Ο κόμβος της εταιρείας διασυνδέεται μέσω υποθαλάσσιου οπτικού δακτυλίου, ιδιοκτησίας της Cyta, με παρόμοιους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους στη Λευκωσία και στο Λονδίνο, ιδιοκτησίας της Cyta και της θυγατρικής εταιρείας CYTA UK Ltd αντίστοιχα.

Η Cytaglobal Hellas ΑΕ διαθέτει τις ακόλουθες Γενικές Άδειες για:

 • Παροχή μισθωμένων γραμμών
 • Εκμίσθωση χωρητικότητας
 • Μετάδοση δεδομένων
 • Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής & τηλεμετρίας ραδιοεντοπισμού
 • Λειτουργία δικτύου για κλειστές ομάδες χρηστών
 • Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου

Προς το παρόν, η εταιρεία δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με τη Cyta και τη CYTA UK Ltd, στην παροχή διεθνών νοητών μισθωμένων διασυνδέσεων προς παροχείς και εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι σε θέση να προσφέρει, σε συνεργασία με τη Cyta, υπηρεσίες διασύνδεσης φωνής, σηματοδοσίας και διαδικτύου, σε χονδρική βάση. Η εταιρεία επίσης δύναται να παρέχει, στη βάση μεταπώλησης/εκμίσθωσης, τοπικούς βρόχους και άλλες τοπικές διασυνδέσεις εντός της ελλαδικής επικράτειας, μέσω συνεργατών της.

Για να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της εταιρείας κάνε κλίκ εδώ.