Δελτία Τύπου

3 Σεπτεμβρίου 2021
Cyta: Προσήλωση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Σύσταση τριών νέων επιτροπών του Συμβουλίου που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού

Οι κύριες προτεραιότητες της κατεύθυνσης της Cyta, οριοθετήθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου του Οργανισμού την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, στα Κεντρικά του Γραφεία στη Λευκωσία.