Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη Cyta.
Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη γραμμή Τηλεξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.

Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

Οι αιτητές θα ενημερωθούν για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων (sms) με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Προκήρυξη Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκ.: 1/2022)

ΝΕΟ 16/5/2022 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β’ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021)

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Προκήρυξη Θέσεων Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης:1/2021)

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού