Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη Cyta.
Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη γραμμή Τηλεξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.


Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

ΝΕΟ (10/04/2023) – Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού Λειτουργοί Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) - (Αρ. Προκήρυξης 1/2023)

Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις Λειτουργών Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2023) θα διεξαχθεί το Σάββατο, 06/05/2023 η ώρα 09:00-12:30, στο κτίριο ΧΩΔ 02, Αίθουσα 013, στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία (τοποθεσία στο χάρτη). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 08:30.

Περισσότερες πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση θα βρείτε στον πιο κάτω Σύνδεσμο:

Ανακοίνωση Γραπτής Εξέτασης

Προκήρυξη

16/5/2022 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β’ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021)

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Προκήρυξη Θέσεων Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης:1/2021)

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού

ΝΕΟ Συμπληρωματικός Κατάλογος Επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων (Αρ. Προκήρυξης: 1/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ Κατάλογοι Επιτυχόντων για τις Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού Βοηθοί Καταστημάτων (1/2021), Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (2/2021) και Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας