Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στο παρόν στάδιο υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για θέσεις  μηνιαίου προσωπικού – Λειτουργοί Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) στη Cyta.
Για γενικές πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.


Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

ΝΕΟ (23/01/2023) – Προκήρυξη Θέσεων Μηνιαίου Προσωπικού για Λειτουργούς Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2023)

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Σημ.: Η τοποθέτηση του προσωπικού αποφασίζεται από τη Cyta και δύναται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα της Ανώτερης Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση των προσληφθέντων, οι υφιστάμενες ανάγκες της Cyta αφορούν τη Λευκωσία.

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης

Συχνές Ερωτήσεις

Καταχώρηση Αίτησης

Τα αποτελέσματα για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 10/12/2022 αναμένονται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.

Προκήρυξη

16/5/2022 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β’ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021)

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Προκήρυξη Θέσεων Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης:1/2021)

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού