Επικοινωνία on the go…

Από την πληθώρα των αντικειμένων που φυλάσσονται στις Συλλογές της Cyta ίσως κανένα άλλο δεν φαίνεται να είναι με την πρώτη ματιά τόσο ασήμαντο και βαρετό όσο ο “Μετρητής Κλήσεων”. Αυτά τα μικρά ορθογώνια κουτιά, όμως, κρύβουν το μυστικό μιας σημαντικής εξέλιξης στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό.

Οι εν λόγω μετρητές κλήσεων τοποθετούνταν συνήθως σε περίπτερα, μπακάλικα ή ξενοδοχεία για την εξυπηρέτηση του κοινού. Στο πάνω μέρος τα μηχανήματα διέθεταν δυο κουμπιά (κόκκινο και άσπρο) και στο μπροστινό είχαν δυο κοντέρ. Στο ένα αναγραφόταν ο αριθμός των μονάδων που αντιστοιχούσε στη συνολική χρήση του τηλεφώνου για κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. μια βδομάδα ή ένα μήνα. Στο δεύτερο κοντέρ αναγραφόταν το ποσό που αντιστοιχούσε σε κάθε κλήση. Συγκεκριμένα, κάθε χρήστης του δημόσιου τηλεφώνου μηδένιζε το κοντέρ του εν λόγω μετρητή, πριν αρχίσει την κλήση του. Όταν ο πελάτης ολοκλήρωνε την κλήση πλήρωνε το αντίτιμο, με βάση το ποσό των μονάδων που αναγραφόταν. Παράλληλα, όταν συμπληρωνόταν το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χρήσης του τηλεφώνου, τότε ο περιπτερούχος, ο μπακάλης ή ο ξενοδόχος πλήρωναν στη Cyta το χρηματικό ποσό που αναγραφόταν στο πρώτο κοντέρ.

Σε μια εποχή λοιπόν που ο κόσμος δεν διέθετε ακόμη κινητά και κάθε σπίτι δεν είχε εγκατεστημένη μια τηλεφωνική γραμμή, οι μετρητές κλήσεων εξυπηρετούσαν την ανάγκη του κοινού για επικοινωνία on the go…