Συνέντευξη Μάρως Κουτρουζά-Αριστείδου

© The Leventis Municipal Museum of Nicosia /CYENS Centre of Excellence
Παραγωγή: Coffee Films   

Η συνέντευξη προβαλλόταν στην έκθεση «Λήδρα Πάλας: Χορεύοντας σε μια γραμμή», η οποία διοργανώθηκε από το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Κέντρο Αριστείας CYENS και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προσωρινών εκθέσεων του Μουσείου από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2021.