Αρχείο 2017

Αρχείο:
Δημοσίευση 29/11/2017
Δωρεάν Εγκατάσταση Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας, Cytanet και Cytavision από τη Cyta
Δημοσίευση 15/11/2017
Λιανικά τέλη κλήσεων προς Συρία
Δημοσίευση 1/11/2017
Αναβάθμιση υφιστάμενων ταχυτήτων και αναθεώρηση τελών προϊόντων δικτύωσης Ethernet και Dedicated Internet από τη Cyta
Δημοσίευση 5/10/2017
Cyta - Εισαγωγή νέων τελών
Δημοσίευση 1/8/2017
Cytamobile-Vodafone: Τερματισμός της υπηρεσίας BlackBerry την 1η Νοεμβρίου 2017
Δημοσίευση 31/7/2017
Αναβάθμιση υφιστάμενων ταχυτήτων, εισαγωγή νέων ταχυτήτων και αναθεώρηση τελών των ευρυζωνικών προϊόντων πρόσβασης στο διαδίκτυο, από τη Cyta
Δημοσίευση 18/7/2017
Διευκόλυνση «Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής» στα ευρυζωνικά προϊόντα διαδικτύου
Δημοσίευση 30/6/2017
Αναθεώρηση Λιανικών Τελών Διεθνών Κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο
Δημοσίευση 2/6/2017
Τροποποίηση Όρων Αίτησης Παροχής 12ου μήνα δωρεάν για τα προϊόντα Internet/DSL Access της Cytanet και VPN μέσω DSL Access και για την υπηρεσία Cytavision
Δημοσίευση 30/5/2017
Δωρεάν Εγκατάσταση Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας και Cytanet από τη Cyta
Δημοσίευση 1/5/2017
Αναθεώρηση τιμολογίου προϊόντων επιχειρηματικής δικτύωσης VPN μέσω DSL Access Office
Δημοσίευση 1/5/2017
Νέα μειωμένα τέλη προϊόντων Dedicated Internet της Cytanet
Δημοσίευση 1/5/2017
Cytamobile-Vodafone: Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για Διεθνή Περιαγωγή
Δημοσίευση 10/1/2017
Αλλαγή χρεώσεων για πρόωρο τερματισμό δεσμοποιημένων υπηρεσιών