Στρατηγικές Συμμαχίες

Ο κύριος στρατηγικός συνεργάτης της Cyta είναι ο πολυεθνικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας Vodafone με τον οποίο υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας το Φεβρουάριο του 2004. Από τότε, όλα τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας της Cyta προωθούνται κάτω από τη διπλή μάρκα Cytamobile-Vodafone. Η Cyta έχει επίσης πρόσβαση σε αριθμό προϊόντων της Vodafone (πχ. Vodafone World και άλλα προϊόντα περιαγωγής, Vodafone live!, Vodafone Mobile Connect, κλπ αρκετά από τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει με μεγάλη εμπορική επιτυχία) καθώς και στο υλικό επικοινωνίας και στις παγκόσμιες χορηγίες της.