Άλλες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Cyta

Ενημερωθείτε για τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Cyta:

  • Θυγατρικές Εταιρείες: Οι θυγατρικές εταιρείες της Cyta συστάθηκαν για την υλοποίηση της στρατηγικής του Οργανισμού συμβάλλοντας στην κάθετη και οριζόντια επέκταση των δραστηριοτήτων του στην Κύπρο και το εξωτερικό.
  • Στρατηγικές Συμμαχίες: Ο κύριος στρατηγικός συνεργάτης της Cyta είναι ο πολυεθνικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας Vodafone με τον οποίο υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας το Φεβρουάριο του 2004.