Φωτοτυπική Μηχανή - Τυπογραφική Πρέσα αρχές 19ου αιώνα
Τηλεφωνικό Κέντρο Τυφλού Συστήματος 1965
Τηλεομοιότυπο Τύπου Μαρκόνι
Τηλεφωνικός Θάλαμος 1970
Τηλεφωνική Συσκευή Τοίχου 1960
Τηλεφωνική Συσκευή Βακελίτη Δεκαετία 1930
Ιδιωτικό Τηλεφωνικό Κέντρο Δεκαετίας 1960-1990
Μονάδα Ελέγχου Τηλεφωνικών Γραμμών
Τηλεφωνική Συσκευή Γραφείου 1962
Τηλεφωνική Συσκευή Γραφείου 1962
Περισσότερα