Ευκαιρίες Εργοδότησης

Στο παρόν στάδιο υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για θέσεις  μηνιαίου προσωπικού - Λογιστές Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) στη Cyta.
Πληροφορίες όσον αφορά θέματα εργοδότησης υπάρχουν πιο κάτω και για τυχόν απορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22701888.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για εργοδότηση στη Cyta.


Θέσεις Μηνιαίου Προσωπικού

ΝΕΟ (19/09/2022) – Προκήρυξη Θέσεων Μηνιαίου Προσωπικού για Λογιστές Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) - (Αρ. Προκήρυξης 2/2022)

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης

Συχνές Ερωτήσεις

Καταχώρηση Αίτησης

8/8/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3ΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2022), ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Οι υποψήφιοι που η σειρά κατάταξης τους εμπίπτει στο διπλάσιο αριθμό των κενών θέσεων, θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος (email/sms) για να αποστείλουν εντός καθορισμένης προθεσμίας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για αξιολόγηση.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου υποψηφίου διαφοροποιηθούν σε σχέση με αυτά που έχει υποβάλει στην αίτησή του, είναι ευθύνη του, να ενημερώσει τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Cyta με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@cyta.com.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης στο 22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 13.30).

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης

Προκήρυξη Τεχνικών 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκ.: 1/2022)

16/5/2022 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β’ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021)

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, ως έχει τροποποιηθεί.

Προκήρυξη Θέσεων Λειτουργών Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης:1/2021)

Θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού