Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Αίτηση για Χορηγία από τη Cyta

Ά' ΜΕΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Άτομο Επικοινωνίας:
5. Συμπληρώστε ανάλογα:
Β' ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

2. Δικαίωμα συμμετοχής του κοινού. Συμπληρώστε ό,τι ισχύει:
   
6. Επιλέξτε ό,τι ισχύει και συμπληρώστε ανάλογα:
6.1 Εισηγείστε η Cyta να είναι ο κύριος χορηγός του έργου;  
Θα υπάρχουν και υποστηρικτές;  
Σημειώστε τον μέγιστο αριθμό υποστηρικτών και ποιοί αναμένεται να είναι αυτοί:
6.2 Δεν θα υπάρχει κύριος χορηγός, αλλά προτείνεται η Cyta να είναι ένας εκ των υποστηρικτών / χορηγών της ίδιας σημασίας;
Γ' ΜΕΡΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ CYTA

2. Σημειώστε ό,τι ισχύει:

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Σταθμοί Παγκύπριας Εμβέλειας: (€  )
Τοπικοί Σταθμοί: (€  )

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Σταθμοί Παγκύπριας Εμβέλειας: (€  )
Τοπικοί Σταθμοί: (€  )

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

(€  )

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

(€  )
Σημείωση:
Σε περίπτωση που υπάρχει προγραμματισμός διαφημίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media Plan), να επισυναφθεί στο τέλος της αίτησης.


Άλλες ευκαιρίες προβολής της Cyta με τοποθέτηση του λογοτύπου της ή του λογοτύπου προϊόντων/υπηρεσιών της σε (σημειώστε ό,τι ισχύει):
       
Όπου υπάρχει είναι υποχρεωτικό πεδίο.
Κλειδί 
refresh captcha


Feedback