Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης Cyta


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πλήρως για την πολιτική έμμεσης διαφήμισης της Cyta εδώ

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται ηλεκρονικά.

Υποβολή Αίτησης

Τι πρέπει να γνωρίζεις
Χορηγία - Ορισμός:

«Η λέξη χορηγία αναφέρεται στην επαγγελματική σχέση μεταξύ ενός παροχέα χρημάτων, πόρων ή υπηρεσιών και ενός ατόμου, εκδήλωσης ή ενός οργανισμού, που προσφέρει, ως αντάλλαγμα, δικαιώματα και συσχετισμό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική αξιοποίηση.»
BDS Sponsorship

«Η καταβολή χρημάτων για πραγματοποίηση ενός έργου ή σκοπού με ουσιαστικό στόχο τη διαφήμιση και προβολή αυτού που προσφέρει τα χρήματα.»
Γ. Μπαμπινιώτη-Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Προϋποθέσεις - Τι μπορεί να πετύχει η χορηγία για τον χορηγό
 • Επίγνωση (awareness) του μηνύματος που θέλει να στείλει ο χορηγός στο κοινό του
 • Ενίσχυση της μάρκας ή/και του εταιρικού του προφίλ
 • Περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με το κοινωνικό σύνολο
 • Ευκαιρία για εμπορική προώθηση
 • Ευκαιρία για λανσάρισμα νέων προϊόντων
 • Ευκαιρία για δειγματοληψία (sampling) / έκθεση νέων ή και υφιστάμενων προϊόντων
 • Διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό
Διαχείριση έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών) Cyta

Η Cyta διαχωρίζει την έμμεση διαφήμισή της σε:

 • Διαχρονική:
  Έργα/δράσεις τα οποία έχουν απτό χαρακτήρα και παραμένουν ή/και χρησιμοποιούνται μεσοπρόθεσμα και διασφαλίζουν διαχρονική προβολή της Cyta.
 • Αναλώσιμη:
  Έργα/δράσεις μικρής διάρκειας (π.χ. διοργανώσεις / εκδηλώσεις / συνέδρια).
Κατηγορίες χορηγιών Cyta
 • Καταβολή χρηματικού ποσού σε χορηγούμενο
 • Παροχή υπηρεσιών σε χορηγούμενο
 • Καταβολή χρηματικού ποσού σε συνδυασμό με παροχή υπηρεσιών σε χορηγούμενο
Τι δεν αποτελεί χορηγία
 • Η καταχώρηση διαφημίσεων που δεν παρέχεται σε συνδυασμό με οτιδήποτε από τα πιο πάνω (που αποτελούν παραδείγματα χορηγίας), δεν θεωρείται χορηγία, αλλά απλή διαφήμιση.
 • Η παροχή στήριξης μέσω αγοράς εισιτηρίων ή αντιτύπων δίσκων, ταινιών, βιβλίων κτλ, όπως:
  • η αγορά κάποιων προϊόντων από τον Οργανισμό, χωρίς να παίρνει ως αντάλλαγμα οποιαδήποτε προβολή,
  • η εξασφάλιση αντικειμένων για διάθεση σε πελάτες ή τρίτους, στα οποία τοποθετεί το λογότυπό του ή το λογότυπο κάποιας Υπηρεσίας του και
  • η απλή αγορά προϊόντων από τρίτους, τα οποία διατίθενται για προβολή του Οργανισμού (π.χ. σκίαστρα αυτοκινήτων με λογότυπο Cyta).
 • Η φιλανθρωπία:
  Με βάση το νομικό της πλαίσιο, η Cyta δεν μπορεί να προχωρεί σε βοήθεια τρίτων με την καταβολή χρηματικού ποσού υπό την έννοια της φιλανθρωπίας. Μπορεί να στηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισμούς, κυρίως μέσω της παραχώρησης υπηρεσιών, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω και εφόσον το γεγονός συνάδει με τους στόχους του Οργανισμού.
Προϋποθέσεις αντισταθμιστικών οφελών

Προϋπόθεση για χορηγία από τη Cyta είναι να της δίδεται ως αντάλλαγμα προβολή ως χορηγού, υποστηρικτή ή άλλως πως, μέσω ενός ή και περισσότερων από τα πιο κάτω:

 • Διαφημιστικής εκστρατείας στα ΜΜΕ
 • Εφαρμογής του λογότυπου της Cyta σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του έργου, π.χ.:
  • Προσκλήσεις
  • Εισιτήρια
  • Πρόγραμμα εκδήλωσης
  • Αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδες, κ.ά.
 • Αναφορών στη χορηγία της Cyta σε:
  • Δελτία τύπου
  • Συνεντεύξεις / άρθρα στα ΜΜΕ
 • Προβολής της χορηγίας της Cyta με αναφορές, ευχαριστίες, παρουσία εκπροσώπου του Οργανισμού σε σχετική με τη διοργάνωση δημοσιογραφική διάσκεψη κ.ά.
 • Συμμετοχής του Οργανισμού στη διοργάνωση με παρουσία / έκθεση των Υπηρεσιών του στο χώρο της ή και παράλληλη διεξαγωγή επιπρόσθετων σχετικών ενεργειών εκ μέρους της Cyta
 • Χρήσης της εικόνας ή/και του ονόματος του χορηγούμενου ατόμου/ οργανισμού/ διοργάνωσης για σκοπούς προώθησης του εταιρικού προφίλ της Cyta
 • Παραχώρησης αριθμού εισιτηρίων
 • Άλλων ενεργειών που συμβάλλουν στην προβολή της Cyta.