Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης (χορηγιών) Cyta

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται ηλεκρονικά.

Υποβολή Αίτησης

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η Cyta εφαρμόζει νέο πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών).

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο Οργανισμός θα δίνει έμφαση στους τομείς της Τεχνολογίας, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος, θα επιδιώκει την ταύτισή του με δυναμικά έργα μεγάλης εμβέλειας, καθώς και με έργα που δικαιολογούν επιπρόσθετες ενέργειες προβολής προς περαιτέρω ταύτιση του Οργανισμού τόσο με τους πιο πάνω τομείς ενδιαφέροντος, όσο και με τα ίδια τα έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πλήρως για τη νέα πολιτική έμμεσης διαφήμισης της Cyta εδώ.

Οι αιτήσεις χορηγίας για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός των πιο κάτω χρονικών περιόδων, θα γίνονται αποδεκτές ως ακολούθως:

  • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του έτους (1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2020) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2019.

  • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο του έτους (1η Απριλίου - 30 Ιουνίου 2020) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2020.

  • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του έτους (1η Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου 2020) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

  • Για εκδηλώσεις/διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το τέταρτο τρίμηνο του έτους (1η Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Αυγούστου 2020.