Τηλεφωνικός Κατάλογος 1962

Φυλλομετρώντας τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του 1962, βρήκαμε ενδιαφέρουσες σχετικές «οδηγίες χρήσης» του τηλεφώνου.

Οδηγίες Χρήσης τηλεφώνου

Πως απαντάτε το τηλέφωνο…

Πώς να συμπεριφέρεστε στην τηλεφωνήτρια…

Πως σχηματίζεται τον αριθμό για να πάρετε τηλέφωνο…

Αν πήρατε λάθος αριθμό…

Αν το ακουστικό δεν είναι στη θέση του…

Μετά το τέλος της συνδιάλεξης…

Τέλη καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο