Η Cyta «Δεν Ξεχνά»

Όπως διαβάζουμε στο επετειακό λεύκωμα «Οι Τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο», το οποίο εξέδωσε η Cyta το 1986, «Οι καταστρεπτικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 επηρέασαν και τη λειτουργία της Αρχής. Το 33% περίπου του ενεργητικού της Αρχής περιήλθε σε τουρκική κατοχή. Ταυτόχρονα, η Αρχή απώλεσε το 25% περίπου των συνδρομητών της. Παρόλα αυτά σύντομα έγινε κατορθωτή η συνέχιση της ανοδικής πορείας στις διάφορες δραστηριότητες της Αρχής.»

Έχοντας χάσει μεγάλο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων και των ετήσιων εσόδων, ο Οργανισμός αποφασίζει στα τέλη της δεκαετίας του 1970 να χαράξει ένα σχέδιο αναπτυξιακών δράσεων. Με γνώμονα τη συνεισφορά στην ανοικοδόμηση της κυπριακής οικονομίας, η Cyta εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αποφασίζεται, λοιπόν, η αποκατάσταση και επέκταση του δικτύου, ώστε να ξεπεραστούν οι απώλειες που προκάλεσε η τουρκική κατοχή και να εξυπηρετηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και ειδικότερα του επιχειρηματικού κόσμου. Παράλληλα, λήφθηκαν μέτρα για την επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών που συνέδεαν την Κύπρο με το εξωτερικό.

Όμως, παρά το πέρασμα των χρόνων, η Cyta «Δεν Ξεχνά» αυτά που χάθηκαν και αυτούς που έμειναν πίσω. Το 1996 προχωρεί στην Έκδοση Τηλεφωνικού Καταλόγου, ο οποίος τιτλοφορείται «Κατεχόμενες Πόλεις και Χωριά» στα ελληνικά και «Occupied Towns and Villages» στα αγγλικά. Ο Ονομαστικός Κατάλογος περιέχει όλες τις καταχωρήσεις, οι οποίες ίσχυαν πριν από το 1974, στις εν λόγω περιοχές.

 

Δες τον τηλεφωνικό κατάλογο «Κατεχόμενες Πόλεις και Χωριά» (52 MB)