Οδική Ασφάλεια

Cyta και Οδική Ασφάλεια - Δείτε το φιλμάκι

Η Cyta, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Οδική Ασφάλεια, ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Κύπρο.

Τον Απρίλιο του 2004, η Cyta υπέγραψε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια (ERSC) και μαζί με άλλους 38 οργανισμούς, φορείς και εταιρείες από διάφορες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκε να συμβάλει στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για μείωση των θυμάτων από τα οδικά ατυχήματα κατά 50% μέχρι το 2010. Στις 13 Φεβρουαρίου 2009, στη Λευκωσία, η Cyta υπέγραψε ανανέωση της δέσμευσής της προς τη Χάρτα. Σήμερα οι φορείς που έχουν υπογράψει τη Χάρτα είναι περισσότεροι από 4,000 και η Cyta προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Οδική Ασφάλεια "In Focus".

Κάνοντας τη δέσμευσή της πράξη, η Cyta εστίασε τη βασική προσπάθειά της στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης μέσω ειδικής εκπαίδευσης, κυρίως προς στους νέους, οι οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των θυμάτων από οδικά ατυχήματα στην Κύπρο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Cyta διοργάνωσε από το 2004 μέχρι το 2021 ειδικά σεμινάρια οδικής ασφάλειας για τους νέους και ιδιαίτερα για όλους τους στρατιώτες στην Εθνική Φρουρά. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί, παγκύπρια, περισσότεροι από 85.000 νέοι (στρατιώτες και τελειόφοιτοι Λυκείων).

Καινοτομώντας για τα κυπριακά δεδομένα, η Cyta προσφέρει σχετική εξειδικευμένη εκπαίδευση και ενημέρωση και σε όλο το προσωπικό της, το οποίο αριθμεί 2.200 περίπου στελέχη και ιδιαίτερα στους οδηγούς του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cyta πέτυχε από το 2004 μέχρι σήμερα να μειώσει περισσότερο από 50% τον αριθμό των ατυχημάτων με υπηρεσιακά οχήματα. Δήλωση “Υπεύθυνου Οδηγού Cyta” - κάνε κλικ εδώ.

Επίσης, η Cyta στηρίζει διάφορα προγράμματα του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αστυνομίας για περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων στην Κύπρο. Μια τέτοια ενέργεια είναι η προσφορά προωθητικού υλικού (π.χ προστατευτικών κρανών) στα παιδιά που επισκέπτονται για εκπαίδευση το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες/εκστρατείες.

Δύο μεγάλα έργα υποδομής που ξεχωρίζουν και θεωρούνται σημεία αναφοράς για δύο πόλεις στην Κύπρο, είναι η Υπέργεια Διάβαση Cyta στην είσοδο της Λευκωσίας και η Υπέργεια Διάβαση Cyta στη Λεμεσό, η οποία συνδέει το κέντρο με το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Παράλληλα, μέσω ολόκληρου του φάσματος των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός αξιοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία για περαιτέρω ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των πελατών του γύρω από το θέμα, προβάλλοντας σχετικά μηνύματα μέσα από ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες του, που σχετίζονται τόσο με την εταιρική εικόνα του, όσο και με τις υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει (π.χ. Εκστρατεία Cytamobile-Vodafone "Κινητό & Οδήγηση").

Αξίζει να σημειωθεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας της Cyta και της Αστυνομίας Κύπρου να συγκεντρώσουν, τον Οκτώβριο του 2012, περισσότερα από 1.000 παιδιά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Τροχαίας Αστυνομίας Κύπρου και να φορέσουν ταυτόχρονα προστατευτικά κράνη ασφαλείας, ώστε να καταγραφεί στο Guinness World Records™ - κάνε κλικ εδώ.

Η προσφορά της Cyta στην Οδική Ασφάλεια προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Οδική Ασφάλεια: http://www.erscharter.eu.

Δράσεις Οδικής Ασφάλειας