Ανεξάρτητες Επιστημονικές Έρευνες

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη θέσπιση οδηγιών και προτύπων στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών.

Οι κινητές συσκευές έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους, αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Η υιοθέτησή τους σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε ραγδαία σε σύγκριση με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις που προηγήθηκαν.

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη θέσπιση οδηγιών και προτύπων στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών. Στη Cyta, μελετάμε και αξιολογούμε τα επιστημονικά αποτελέσματα των ερευνών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα που σχετίζονται με τις κινητές συσκευές, τους σταθμούς βάσης και την υγεία. Λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις των επιτροπών που έχουν οριστεί από αναγνωρισμένους κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η Επιστημονική Επιτροπή για τους Υγειονομικούς, Περιβαλλοντικούς και Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) και η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP).

Υποστηρίζουμε την ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το σύνολο των δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών από όλο τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες για σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις.

Από την παρατήρηση στη δημοσίευση – πώς πραγματοποιούνται οι επιστημονικές έρευνες

Η επιστημονική ανακάλυψη είναι μια διαδικασία που περνά από διάφορα στάδια: από την υπόθεση, τη δοκιμή και την ανάλυση, έως τη διατύπωση των αποτελεσμάτων και τη δημοσίευση. Η δημοσίευση μπορεί στη συνέχεια να ελεγχθεί από άλλους επιστήμονες, μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους επιστήμονες. Ακόμα, άλλοι επιστήμονες συχνά προσπαθούν να επαναλάβουν τη μελέτη για να γίνει έλεγχος και επαλήθευση ή διόρθωση των ευρημάτων. Η σύντομη ταινία που ακολουθεί, περιγράφει πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία:

Πώς αξιολογούνται τα αποδεικτικά στοιχεία

Επιστήμονες και λειτουργοί δημόσιας υγείας από διαφορετικές χώρες και παγκόσμιους οργανισμούς, όπως ο ΠΟΥ, αξιολογούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με βάση το σύνολο των εξακριβωμένων στοιχείων που είναι διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε αντίθεση με την αξιολόγηση μεμονωμένων επιστημονικών μελετών.

Τα στοιχεία εξετάζονται από ομάδες εμπειρογνωμόνων από πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές και ότι τα συμπεράσματα οδηγούν σε μια συλλογική απόφαση.

Η Cyta, αξιολογεί την έρευνα που πραγματοποιείται σε κινητά τηλέφωνα, σταθμούς βάσης και στην υγεία λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο:

  • έχει σχεδιαστεί, διενεργείται και δημοσιεύεται ανεξάρτητα
  • διεξάγεται υπό την αιγίδα εθνικής ή διεθνούς υπηρεσίας υγείας από ομάδα εμπειρογνωμόνων και / ή
  • δημοσιεύεται σε επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες

Η επιστημονική έρευνα πρέπει πάντα να πραγματοποιείται σε πολύ υψηλά, παγκοσμίως αναγνωρισμένα επιστημονικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πειραματικών διαδικασιών βέλτιστης πρακτικής, και πρέπει να διεξάγεται με ακεραιότητα για να αποφεύγεται η παραπλάνηση ή η παρερμήνευση των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε αναφέρονται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες που πληρούν αυτά τα πρότυπα, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας, οι συνεργάτες μας καθώς και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.