Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Για τη Cyta, η υγεία και η ασφάλεια των πελατών μας και του ευρύτερου κοινού, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί εντός των ορίων ασφαλείας που καθορίζονται από τις διεθνείς οδηγίες. Η θέση του ανεξάρτητου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) παραμένει σταθερή: Μετά από σειρά πολυετών και πολυάριθμων ερευνών και μελετών διαφόρων ειδικών στο θέμα, μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί καμία αρνητική επίδραση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Βασικός τρόπος λειτουργίας του κινητού

Η συσκευή του κινητού τηλεφώνου μετατρέπει τη φωνή και τα μηνύματα δεδομένων σε ραδιοκύματα, τα οποία αποτελούν μέρος του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα ραδιοκύματα μεταδίδονται ως ηλεκτρικά σήματα μέσω ενός δικτύου σταθμών βάσης. Κάθε σταθμός βάσης αποτελείται από τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και έναν αριθμό κεραιών που διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης της επικοινωνίας. Οι κεραίες συνήθως στερεώνονται σε ένα ιστό. Οι σταθμοί βάσης μεταδίδουν το σήμα μέσω καλωδίων ή μικροκυματικών κεραιών στο κέντρο ελέγχου και μεταγωγής κλήσεων, από όπου το σήμα δρομολογείται στον προορισμό του χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία.

Βασικά Θέματα

Το 5G στην Κύπρο

Το 5G στην Κύπρο

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το 5G, διαδραστικό χάρτη με τις πόλεις της γης που ήδη διαθέτουν 5G, μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το σχέδιο δράσης ΕΕ για το 5G και τον Ευρωπαϊκό κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Πώς το 5G θα βελτιώσει τη ζωή μας

Πώς το 5G θα βελτιώσει τη ζωή μας

Η τεχνολογία 5G θα διευκολύνει την έρευνα και θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της καινοτομίας σε πολλά φάσματα της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής, της βιομηχανίας, των μεταφορών και της γεωργίας, με θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Κοινωνία.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Πώς οι σταθμοί βάσης με κεραίες τοποθετημένες σε ιστούς επιτρέπουν στα σήματα των κινητών τηλεφώνων να λειτουργούν αποδοτικά.

Υγεία: η επιστήμη και τα αποδεικτικά στοιχεία

Υγεία: η επιστήμη και τα αποδεικτικά στοιχεία

Ανοιχτά και με διαφάνεια μελετούμε και παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας και τις πιθανές επιδράσεις της στην υγεία.

Ανεξάρτητες Επιστημονικές Έρευνες

Ανεξάρτητες Επιστημονικές Έρευνες

Οι επιστημονικές έρευνες και η ουσιαστική συμβολή τους στη θέσπιση οδηγιών και προτύπων για τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών.