Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οδηγούμε τον τόπο μας σε ένα ψηφιακό, βιώσιμο μέλλον, για όλους!

Ως ένας από τους πρώτους Οργανισμούς στην Κύπρο που ακολούθησε τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επενδύοντας στον άνθρωπο και δρώντας υπεύθυνα για την Κοινωνία και το Περιβάλλον, μεταβαίνουμε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη θέτουμε στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, διαφυλάσσοντας την ευημερία των επόμενων γενιών.

Επιχειρούμε να ενσωματώσουμε περισσότερους και ψηλότερους στόχους και δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή μας λειτουργία, που καλύπτουν όλο το εύρος των αρχών Βιωσιμότητας (ESG Environment-Society-Governance), επιδιώκοντας μέσω ενός συνόλου ενεργειών, να μεγιστοποιήσουμε τον θετικό μας αντίκτυπο στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Οικονομία του τόπου μας.

Νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον

Νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον

Νοιαζόμαστε για την Kοινωνία

Νοιαζόμαστε για την Kοινωνία

Επιδόσεις ESG

Μάθε περισσότερα

Λειτουργούμε Υπεύθυνα

Μάθε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Μάθε περισσότερα