Ο Τηλεφωνικός Κατάλογος και η ιστορία του

Ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος κυκλοφόρησε το 1951 από την Cable and Wireless Ltd, χρονιά κατά την οποία έγινε η εισαγωγή της αυτόματης τηλεφωνίας για την περιοχή της Λευκωσίας. Το 1952 κυκλοφόρησε συμπληρωματική έκδοση για τη Λεμεσό στην αγγλική γλώσσα και αποτελείτο μόνο από 25 σελίδες. Καθώς δεν υπάρχει αρχείο για την πρώτη έκδοση του τηλεφωνικού καταλόγου το 1951, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των καταχωρήσεων, ενώ για την έκδοση 1954 - 1955 υπολογίζεται ότι περιλάμβανε περίπου 6.000 καταχωρήσεις.

Μέχρι το 1980 η έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων γινόταν περιστασιακά, ενώ από το 1980 μέχρι το 2017 σε ετήσια βάση.

Στην πορεία προστέθηκε ο «Χρυσός Οδηγός» για όλες τις επαρχίες, με κατηγοριοποίηση ανά επάγγελμα, καθώς και ο «Χρυσός Οδηγός Επιχειρήσεων», για τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου.

Το 2016 - 2017 ολοκληρώθηκε η έντυπη «ζωή» των καταλόγων και τη θέση τους πήρε η αναβαθμισμένη, πλέον, ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.cytayellowpages.com.cy.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 1996 η Cyta εξέδωσε τον πρώτο και μοναδικό ονομαστικό κατάλογο με τις καταχωρήσεις στις κατεχόμενες πόλεις και χωριά της Κύπρου, ως είχαν πριν το 1974.