Είναι τα δίκτυα 5G ασφαλή για την υγεία;

Οι συχνότητες του 5G καλύπτονται από τις υφιστάμενες διεθνείς και κρατικές οδηγίες και ρυθμίσεις για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF-EMF).

Ποιες συχνότητες χρησιμοποιούνται για το 5G - και με ποια προστασία;

Oι συχνότητες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δικτύων 5ης γενιάς, 5G, συμπεριλαμβάνονται στις διεθνείς και κρατικές οδηγίες για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF-EMF). Αυτές οι οδηγίες βασίζονται σε προσεκτική μελέτη του συνόλου της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας πολλών δεκαετιών. Ισχύουν για την τεχνολογία 5G με τον ίδιο τρόπο που ισχύουν και για τις υφιστάμενες τεχνολογίες 2G, 3G και 4G και άλλες ραδιοσυχνότητες, όπως ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Τον Μάρτιο 2020, μετά από προσεκτική μελέτη και εκτεταμένη αξιολόγηση του συνόλου της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η επιτροπή ICNIRP έκανε προσαρμογές στις διεθνείς οδηγίες ασφάλειας που παρέχουν προστασία από την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των συσκευών και των δικτύων κινητής επικοινωνίας.

Παρόλο που η ICNIRP έχει προβεί σε μικρές προσαρμογές αρκετών οδηγιών του 1998, μετά από τη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου και εκείνων που αφορούν στο 5G, η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που βρίσκονται κάτω από τα όρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και χρησιμοποιούνται από τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένου και του 5G, δεν συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει, «τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός μελετών για να εκτιμηθεί κατά πόσο τα κινητά τηλέφωνα ενέχουν πιθανό κίνδυνο για την υγεία. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη αρνητική επίπτωση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων».

Ποια είναι η θέση της Cyta σχετικά με την ασφάλεια χρήσης του 5G;

Η Cyta λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των πελατών της, του ευρύτερου κοινού και του περιβάλλοντος. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους κρατικούς κανονισμούς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε όλο το φάσμα των συσκευών 5G και των κεραιών νέας τεχνολογίας.

Οι συχνότητες για τα δίκτυα 5ης γενιάς αποτελούν μέρος του φάσματος συχνοτήτων το οποίο ερευνάται εκτενώς εδώ και πολλές δεκαετίες. Το συμπέρασμα των οργανισμών δημόσιας υγείας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων είναι ότι η συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες είναι προστατευτική για όλα τα άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) έναντι όλων των γνωστών κινδύνων για την υγεία.

COVID-19

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να συνδέουν τις τεχνολογίες 5G ή τις κινητές συσκευές με την εξάπλωση της νόσου COVID-19.

Η διεθνής επιτροπή ICNIRP εξετάζει όλες τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που σχετίζονται με τις συχνότητες κινητών τηλεφώνων, συμπεριλαμβανομένου και του 5G. Μετά από αξιολόγηση του συνόλου της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, τον Μάρτιο του 2020 η ICNIRP επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τις συχνότητες 5G εάν η έκθεση βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Η θέση του ΠΟΥ για την παραπληροφόρηση σχετικά με τον COVID-19.

Ποιες συχνότητες χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του 5G;

Το 5G μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικές ζώνες:

  • Φάσμα κάτω από 1 GHz: για υποστήριξη ευρείας κάλυψης σε αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές.
  • Φάσμα 1-10 GHz: για συνδυασμό κάλυψης και χωρητικότητας. Ένα νέο φάσμα στη ζώνη 3,5 GHz θα χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες 5G.
  • Φάσμα πάνω από 10 GHz: Για υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας 5G, συνήθως με τη χρήση «μικρών κυψελών».

Ορισμένες από αυτές τις ζώνες έχουν παρόμοιες συχνότητες με τις υφιστάμενες τεχνολογίες κινητών που ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως το 4G. Αυτό σημαίνει ότι, με μια μικρή αναβάθμιση κεραίας ή προσθήκη όπου απαιτείται, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα μπορούν να χρησιμοποιούν και για το δίκτυο 5G τους ίδιους ιστούς μέσω των οποίων διαθέτουν σήμερα υπηρεσίες 4G.

Τα πρότυπα της ICNIRP καλύπτουν συχνότητες 5G και mmWave;

Ναι. Οι τρέχουσες διεθνείς οδηγίες της ICNIRP ισχύουν και για τις συχνότητες 5G. Οι οδηγίες έκθεσης της ICNIRP καλύπτουν συχνότητες από 100 kHz - 300 GHz. Υπάρχουν, επίσης, διεθνή πρότυπα αξιολόγησης της συμμόρφωσης των κεραιών και συσκευών του δικτύου 5G, τα οποία περιλαμβάνουν νέες προσεγγίσεις για να καλύπτουν τη χρήση νέων φασμάτων συχνοτήτων και τις έξυπνες κεραίες.

Οι κεραίες 5G με εκθέτουν σε ψηλότερες ραδιοσυχνότητες (RF) σε σύγκριση με τα 2G, 3G ή 4G;

Με την προσθήκη κεραιών 5G, η συνολική έκθεση σε ραδιοκύματα θα παραμείνει πολύ χαμηλή σε σχέση με τα διεθνή όρια έκθεσης. Όταν προστίθεται το 5G σε έναν υφιστάμενο ιστό ή όταν παρέχεται κάλυψη σε μια νέα περιοχή, πιθανόν να υπάρξει μια μικρή αύξηση τοπικά, ωστόσο, όλες οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του 5G, έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν την ισχύ που εκπέμπουν και κατά συνέπεια την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Οι συσκευές 5G θα χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ, άρα ενέχουν αυξημένο κίνδυνο;

Οι συσκευές 5G, όταν θα είναι διαθέσιμες, θα συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα των δοκιμών που καλύπτουν όλες τις συχνότητες στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν, συμπεριλαμβανομένης και της μέγιστης ισχύς τους.

Τι είναι οι «μικροκυψέλες»;

Οι μικροκυψέλες, ή κυψέλες μικρής εμβέλειας, είναι ένα είδος σταθμού βάσης με κεραίες πολύ χαμηλής ισχύος, σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν μικρές περιοχές με αυξημένη κίνηση δικτύου, όπως είναι οι έξυπνες στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας και τα εμπορικά κέντρα.

Πρόσφατες μετρήσεις σε μικροκυψέλες του δικτύου 5G από τη Ρυθμιστική Αρχή Ραδιοφάσματος της Γαλλίας διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα στις γειτονικές περιοχές παρέμειναν πολύ χαμηλότερα από τις διεθνείς οδηγίες ασφάλειας.

Το δίκτυο 5G θα απαιτεί εγκατάσταση ιστού κάθε μερικά μέτρα;

Όχι. Προσπαθούμε πάντα να προβαίνουμε στην πιο αποτελεσματική χρήση των ιστών και των υποδομών μας, οπότε και όπου είναι δυνατόν, γι’ αυτό προσπαθούμε πρώτα να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για τις νέες κεραίες.

Τι λένε οι Αρχές για την ασφάλεια χρήσης του 5G;

Ευρωπαϊκή Ένωση

«Τα αυστηρά και ασφαλή όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που συνιστώνται σε επίπεδο της ΕΕ, ισχύουν για όλες τις ζώνες συχνοτήτων που προβλέπονται επί του παρόντος για το 5G» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017).

Κύπρος

Σε κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, σημειώνεται ότι:

Τα εν λόγω όρια έχουν υιοθετηθεί τόσο από την ΕΕ(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα έγκυρες επιστημονικές έρευνες και μελέτες επί του θέματος, σύμφωνα με τις οποίες δεν προκύπτει τεκμηρίωση για πρόκληση οποιωνδήποτε προβλημάτων υγείας από την ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων 5G, νοούμενής της τήρησης των ορίων έκθεσης.

Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο της Αρχής της Προφύλαξης, τα όρια έκθεσης έχουν καθοριστεί σε πενήντα (50) φορές χαμηλότερα επίπεδα από τα εργαστηριακά όρια ασφαλείας, ούτως ώστε να καλύπτουν α) την οποιαδήποτε επιστημονική αβεβαιότητα και β)τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

» Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής

Αυστραλία

«Παρόλο που το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5G είναι καινούριο, τα όριά του καθορίζονται από τα πρότυπα ασφαλείας, η κατανόησή μας για τις ενδείξεις των επιπτώσεων στην υγεία και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα δεν έχει αλλάξει.» (ARPANSA, 2019).

Φινλανδία: STUK, Αρχή Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας (08/01/2019)

«Υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, η έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων από σταθμούς βάσης δεν θα αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό με την εισαγωγή του δικτύου 5G. Σε σχέση με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων, οι νέοι σταθμοί βάσης δεν διαφέρουν σημαντικά από τους σταθμούς βάσης των υφιστάμενων τεχνολογιών κινητής επικοινωνίας (2G, 3G, 4G)».

Νορβηγία: DSA, Αρχή Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας (11/01/2019)

«Η συνολική έρευνα δείχνει ότι η ακτινοβολία από την ασύρματη τεχνολογία δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία, αρκεί τα επίπεδα να είναι κάτω από τις τιμές ορίων που συνιστώνται. Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη των ερευνητών σε πολλές χώρες σήμερα, και υποστηρίζεται από την επιστημονική επιτροπή της ΕΕ. Χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα και ραδιοπομπούς εδώ και δεκαετίες και έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη έρευνα για το πώς αυτό επηρεάζει την υγεία μας. Δεν έχουν διαπιστωθεί παράγοντες κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι το 5G είναι επικίνδυνο για την υγεία».

Ηνωμένο Βασίλειο: Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health England), τεχνολογίες 5G: Ραδιοκύματα και Yγεία (3/10/2019)

«Είναι πιθανό να υπάρχει μικρή αύξηση της συνολικής έκθεσης σε ραδιοκύματα όταν το 5G προστίθεται σε ένα υφιστάμενο δίκτυο ή σε μια νέα περιοχή. Ωστόσο, η συνολική έκθεση αναμένεται να παραμείνει χαμηλή σε σχέση με τα όρια και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να υπάρχουν συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Η Yπηρεσία Δημόσιας Υγείας έχει δεσμευτεί να παρακολουθεί τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχύουν για αυτήν και άλλες τεχνολογίες ραδιοεπικοινωνιών και να αναθεωρεί τις συμβουλές της, εάν κριθεί αναγκαίο».

Γερμανία: BfS, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ακτινοπροστασίας (30/08/2018)

«Εάν τηρούνται οι οριακές τιμές, δεν αναμένονται επιπτώσεις που να σχετίζονται με την υγεία, σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στην προγραμματισμένη χρήση των επιπρόσθετων ζωνών συχνοτήτων 5G στο εύρος μήκους κύματος εκατοστών και χιλιοστών, ελάχιστα αποτελέσματα από την έρευνα είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα. Σε αυτό το σημείο η BfS εντοπίζει ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα».

Επίσης, η BfS παραπέμπει στις υφιστάμενες προτάσεις της για υπεύθυνη χρήση ασύρματων συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής τηλεφώνου με χαμηλό SAR.

Γιατί ορισμένες χώρες έχουν όρια έως και δέκα φορές χαμηλότερα από αυτά της ICNIRP;

Πολλές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει κανονισμούς και νομοθεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες της ICNIRP και διενεργούν τακτική παρακολούθηση των εκπομπών. Όμως, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, σε ορισμένες χώρες έχουν εφαρμοστεί αυστηρότεροι κανονισμοί από τις οδηγίες της ICNIRP.

Η Cyta συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.