Επιδόσεις ESG

Oι Επιδόσεις ESG έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της Cyta σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω της παρουσίασης ποσοτικών αλλά και ποιοτικών βασικών δεικτών απόδοσης, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του θετικού μας αντικτύπου στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία του τόπου μας.