Παναγιώτης Βασιλείου

Επάγγελμα

Επιχειρηματίας, Πρώην Τραπεζικό Στέλεχος

Ακαδημαϊκά Προσόντα

- MSc in Financial services from CIIM. ( pass with Distinction.)
- MBA – Master of Business Administration, from CIIM, (pass with Distinction). (Μελέτη για την φιλελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας στην Κύπρο.)
- B.A. in Banking with Honours, from P.A.College.
- H.N.D. in Business Studies from P.A. College-North Staffordshire Polytechnic.

Επαγγελματικός Τίτλος

A.C.I.B. - Associate of the Chartered Institute of Bankers-Banking Diploma.

Επαγγελματική Πείρα

- Ιδιοκτήτης Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
- Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2020-2025. (Αναπληρωματικό Μέλος) - Παραίτηση 7/2021.
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας Αμμοχώστου. (Σεπτ.2018- μέχρι σήμερα)
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας. (2017-μεχρι σήμερα)
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων στο Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. (2016-2017)
- Μέλος της Επιτροπείας- Συμβούλιο του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος Μακράσυκας, Λάρνακας, Αμμόχωστου. (2014-2016)
- Άλφα Τράπεζα Κύπρου, Διευθυντής Α, Τμήμα Μεγάλων Επιχειρήσεων, Τμήμα Καθυστερήσεων και Δικαστικών Υποθέσεων. (1991-2013)
- Τράπεζα Κύπρου. (1987-1991)