Συμβούλιο και Διεύθυνση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Μαρία Τσιάκκα

Αντιπρόεδρος
Σπύρος Πετούσης

Μέλη
Μαρία Αντωνίου Χάματσου
Ανθή Δράκου-Κληρίδου
Ζήνων Ζήνωνος
Κύπρος Λουκά
Κωνσταντίνος Νεοφύτου
Ανδρέας Προκοπίου
Μάριος Φωκάς

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επικαιροποιείται...


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Αντρέας Νεοκλέους

MEngEE, PhD

Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων
Λία Βάκη
BSc (Hons), MSc

Στρατηγική
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
BEng, MEngEE

Νομικές Υπηρεσίες και Εκτελεστική Γραμματεία
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc

Εταιρική Επικοινωνία (κατά προσωρινή ανάθεση)
Αντρέας Νεοκλέους
MEngEE, PhD

Ανώτερος Διευθυντής - Επιχειρησιακή Διαχείριση
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Διαχείριση Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Σάββας Πατσαλίδης
BScEE, MScΕΕ

Υπηρεσίες Αεροναυτιλίας (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Υπηρεσίες Προσωπικού και Εργασιακές Σχέσεις (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μ. Στυλιανού
BSc Math&OR, MSc ManSc&OR

Ανώτερη Διευθύντρια - Χρηματοοικονομική Διαχείριση
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Διαχείριση Οικονομικών Πόρων (κατά προσωρινή ανάθεση)
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Οικονομική Διαχείριση (κατά προσωρινή ανάθεση)
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Ανώτερος Διευθυντής - Εμπορική Διαχείριση
Γεώργιος Μετζάκης

BSc Business Administration (General Management & Marketing)

Πωλήσεις και Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης
BSc Business Administration

Cytavision
Σάββας Πατσαλίδης
BScEE, MScΕΕ

Υποστήριξη Καταναλωτικής Αγοράς (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης
BSc Business Administration

Επιχειρηματική Αγορά (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης
BSc Business Administration

Διεθνής Χονδρική Αγορά (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Μιχαηλίδης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc T&IS

Εθνική Χονδρική Αγορά
Νίκος Μιχαηλίδης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc T&IS

Κάθετες Αγορές (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μετζάκης
BSc Business Administration

Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Ασφάλεια και Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Δίκτυα και Πλατφόρμες Παροχής Υπηρεσιών
Γιώργος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης και Τεχνική Υποστήριξη (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γιώργος Μαληκίδης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Πληροφορική
Πέτρος Χαραλάμπους
MBA, BScEE (Hons), MScEE