Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Συμβούλιο και Διεύθυνση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Οικονομολόγος
Πρόεδρος

Βιογραφικό »

Κώστας Κουμής
Επικοινωνιολόγος/Διευθυντικό Στέλεχος
σε Ιδιωτική Εταιρεία
Αντιπρόεδρος

Βιογραφικό »

Ηρακλής Αγαθοκλέους
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »

Αργύρης Αργυρού
Οικονομολόγος
Μέλος

Βιογραφικό »

Χαράλαμπος Αυγουστή
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »

Λένια Ματθαίου-Επιφανίου
Τραπεζικός Υπάλληλος
Μέλος

Βιογραφικό »

Βαλεντίνος Ιωάννου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος
Μέλος

Βιογραφικό »

Ιωάννης Κρεμμός
Επιχειρηματίας
Μέλος

Βιογραφικό »

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Εγκεκριμένος Λογιστής/Ελεγκτής
Μέλος

Βιογραφικό »


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Ανδρέας Νεοκλέους
MEng, PhD
Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Μιχάλης Ε. Αχιλλέως
BSc, MSc, MBA
Ανώτερος Διευθυντής - Στρατηγική και Χονδρική Αγορά
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng
 

Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής και Πολιτικής
Νίκος Χαραλάμπους
BScΕE, MEngEE, MBA

Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων (κατά προσωρινή ανάθεση)
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc

Διευθυντής Εθνικής και Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς
Χρίστος Λιμνατίτης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Διευθυντής Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng

Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας (κατά προσωρινή ανάθεση)
Χρίστος Λιμνατίτης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Διευθυντής Επιχειρηματικής Αριστείας (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Χαραλάμπους
BScΕE, MEngEE, MBA

Ανώτερος Διευθυντής - Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση (κατά προσωρινή ανάθεση)
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng
 

Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Διευθυντής Διαχείρισης Προμηθειών και Αποθεμάτων
Νίκος Νικολάου
BScEE, MBA

Διευθυντής Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Νικολάου
BScEE, MBA

Ανώτερος Διευθυντής - Εμπορικές Υπηρεσίες (κατά προσωρινή ανάθεση)
Ανδρέας Νεοκλέους
MEng, PhD
 

Διευθυντής Καταναλωτικής Αγοράς
Κίκης Κυριάκου
BScEE, MScΕΕ, MBA

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς
Μαρία Δάμαλου Χατζηγεωργίου
Bsc (Hons), FCA

Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
BEng, MEngEE

Διευθυντής Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Χρύσης Φοινιώτης
BScEE (Cum Laude), MScEE
 

Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Υπηρεσιών
Γεώργιος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, CEng, MBA

Διευθυντής Δικτύων Κορμού
Κώστας Ψυλλίδης
BScEE (Hons), MScEE, MBA

Διευθυντής Δικτύων και Πλατφορμών Παροχής Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Κώστας Ψυλλίδης
BScEE (Hons), MScEE, MBA

Διευθυντής Ενσύρματου Δικτύου Πρόσβασης (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, CEng, MBA

Διευθυντής Πληροφορικής
Γεώργιος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

  Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου (κατά προσωρινή ανάθεση) *
Έφη Χρήστου-Ππουρή
BScEcon (Hons), MScIR&PMgt, MBA
  Γραμματέας και Διευθυντής Εκτελεστικής Γραμματείας *
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc
  Διευθύντρια Υπηρεσιών Προσωπικού *
Έφη Χρήστου-Ππουρή
BScEcon (Hons), MScIR&PMgt, MBA

* Οι Διευθύνσεις αυτές υπάγονται κάτω από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή