Συμβούλιο και Διεύθυνση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μιχάλης Ο. Ιωαννίδης
Δικηγόρος
Πρόεδρος

Βιογραφικό »

Χάρης Μίλλας
Λογιστής-Ακαδημαϊκός
Αντιπρόεδρος

Βιογραφικό »

Μαρία Αντωνίου Χάματσου
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »

Αργύρης Αργυρού
Οικονομολόγος
Μέλος

Βιογραφικό »

Παναγιώτης Βασιλείου
Επιχειρηματίας, Πρώην Τραπεζικό Στέλεχος
Μέλος

Βιογραφικό »

Νίκος Λαούρης
Διευθύνων Σύμβουλος σε Ιδιωτική Εταιρεία - Οικονομολόγος
Μέλος

Βιογραφικό »

Κύπρος Λουκά
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »

Άθως Μαϊμάρης
Ακαδημαϊκός, Λέκτορας Πληροφορικής
Μέλος

Βιογραφικό »

Λεόντιος Φιλοθέου
Σύμβουλος Ποιότητας και Επιχειρήσεων
Μέλος

Βιογραφικό »


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Ανδρέας Νεοκλέους
MEng, PhD
Ανώτερη Διεύθυνση - Στρατηγική και Χονδρική Αγορά
 

Διευθυντής Στρατηγικής και Ρυθμιστικών Θεμάτων
Αλέκος Αλεξάνδρου
BEng, MEngEE

Διευθυντής Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών
Νίκος Νικολάου
BScEE, MBA

Διευθυντής Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς
Κώστας Ψυλλίδης
BScEE (Hons), MScEE, MBA

Διευθυντής Εθνικής Χονδρικής Αγοράς
Νίκος Μιχαηλίδης

Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας
Νίκος Χαραλάμπους
BScΕE, MEngEE, MBA

Διευθυντής Κάθετων Αγορών
Νίκος Γεωργιάδης

Ανώτερη Διεύθυνση - Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση
 

Διευθυντής Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
Κώστας Μανούχου
FCCA

Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Ανώτερος Διευθυντής - Εμπορική Διαχείριση (κατά προσωρινή ανάθεση)
Ανδρέας Νεοκλέους
MEng, PhD
 

Διευθυντής Πωλήσεων Καταναλωτικής Αγοράς
Χρίστος Λιμνατίτης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Διευθυντής Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς
Πέτρος Χαραλάμπους
BSc (Hons), MSc

Διευθύντρια Υποστήριξης Καταναλωτικής Αγοράς
Νάτια Πιερίδου

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς
Μαρία Δάμαλου Χατζηγεωργίου
Bsc (Hons), FCA

Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Χρύσης Φοινιώτης
BScEE (Cum Laude), MScEE
 

Διευθυντής Ασφάλειας και Λειτουργίας Δικτύων και Υπηρεσιών
Κίκης Κυριάκου
BScEE, MScΕΕ, MBA

Διευθυντής Δικτύων Κορμού
Γιώργος Μορφίτης

Διευθυντής Δικτύων και Πλατφόρμων Παροχής Υπηρεσιών
Σάββας Πατσαλίδης

Διευθυντής Ενσύρματου Δικτύου Πρόσβασης και Τεχνικής Υποστήριξης
Γεώργιος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, CEng, MBA

Διευθυντής Πληροφορικής
Γεώργιος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Διευθυντής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας
Αντρέας Ονησιφόρου

  Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου *
Λία Βάκη
BSc (Hons), MSc
  Γραμματέας και Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εκτελεστικής Γραμματείας *
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc
  Διευθύντρια Υπηρεσιών Προσωπικού *
Έφη Χρήστου-Ππουρή
BScEcon (Hons), MScIR&PMgt, MBA

* Οι Διευθύνσεις αυτές υπάγονται κάτω από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή