Συμβούλιο και Διεύθυνση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Οικονομολόγος
Πρόεδρος

Βιογραφικό »

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Εγκεκριμένος Λογιστής/Ελεγκτής
Αντιπρόεδρος

Βιογραφικό »

Ηρακλής Αγαθοκλέους
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »

Αργύρης Αργυρού
Οικονομολόγος
Μέλος

Βιογραφικό »

Χαράλαμπος Αυγουστή
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »

Λένια Ματθαίου-Επιφανίου
Τραπεζικός Υπάλληλος
Μέλος

Βιογραφικό »

Βαλεντίνος Ιωάννου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος
Μέλος

Βιογραφικό »

Ιωάννης Κρεμμός
Επιχειρηματίας
Μέλος

Βιογραφικό »

Μαρία Αντωνίου Χάματσου
Δικηγόρος
Μέλος

Βιογραφικό »


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Ανδρέας Νεοκλέους
MEng, PhD
Ανώτερος Διευθυντής - Στρατηγική και Χονδρική Αγορά
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng
 

Διευθυντής Στρατηγικής και Ρυθμιστικών Θεμάτων
Αλέκος Αλεξάνδρου
BEng, MEngEE

Διευθυντής Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών
Νίκος Νικολάου
BScEE, MBA

Διευθυντής Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς
Κώστας Ψυλλίδης
BScEE (Hons), MScEE, MBA

Διευθυντής Εθνικής Χονδρικής Αγοράς
Νίκος Μιχαηλίδης

Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας
Νίκος Χαραλάμπους
BScΕE, MEngEE, MBA

Διευθυντής Κάθετων Αγορών
Νίκος Γεωργιάδης

Ανώτερος Διευθυντής - Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση (κατά προσωρινή ανάθεση)
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng
 

Διευθυντής Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
Κώστας Μανούχου

Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

Ανώτερος Διευθυντής - Εμπορική Διαχείριση (κατά προσωρινή ανάθεση)
Ανδρέας Νεοκλέους
MEng, PhD
 

Διευθυντής Πωλήσεων Καταναλωτικής Αγοράς
Χρίστος Λιμνατίτης
Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

Διευθυντής Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς
Πέτρος Χαραλάμπους
BSc (Hons), MSc

Διευθύντρια Υποστήριξης Καταναλωτικής Αγοράς
Νάτια Πιερίδου

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς
Μαρία Δάμαλου Χατζηγεωργίου
Bsc (Hons), FCA

Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Χρύσης Φοινιώτης
BScEE (Cum Laude), MScEE
 

Διευθυντής Ασφάλειας και Λειτουργίας Δικτύων και Υπηρεσιών
Κίκης Κυριάκου
BScEE, MScΕΕ, MBA

Διευθυντής Δικτύων Κορμού
Γιώργος Μορφίτης

Διευθυντής Δικτύων και Πλατφόρμων Παροχής Υπηρεσιών
Σάββας Πατσαλίδης

Διευθυντής Ενσύρματου Δικτύου Πρόσβασης και Τεχνικής Υποστήριξης
Γεώργιος Μαληκίδης
Διπλ.Μηχ. ΕΜΠ, CEng, MBA

Διευθυντής Πληροφορικής
Γεώργιος Αρέστης
Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ

Διευθυντής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας
Αντρέας Ονησιφόρου

  Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου *

Λία Βάκη

  Γραμματέας και Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εκτελεστικής Γραμματείας *
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc
  Διευθύντρια Υπηρεσιών Προσωπικού *
Έφη Χρήστου-Ππουρή
BScEcon (Hons), MScIR&PMgt, MBA

* Οι Διευθύνσεις αυτές υπάγονται κάτω από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή