Μαρία Αντωνίου Χάματσου

Η κα Μαρία Αντωνίου Χάματσου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1975 και αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Κύκκου Β’ Λευκωσίας. Στη συνέχεια σπούδασε Νομική στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Leicester στo Ηνωμένο Βασίλειο, αποκτώντας τον Μεταπτυχιακό Τίτλο LLM/MA in Criminal Law and Justice, Faculty of Law. To 2000 ολοκλήρωσε επιτυχώς την άσκησή της και απέκτησε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατέχει δίπλωμα ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις και έχει λάβει εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση. Επιπρόσθετα έχει λάβει εκπαίδευση ως Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επίπεδο ΣΕΠ CyQF EQF 5 από την ΑΝΑΔ (αναμένεται πιστοποίηση) και συμμετέχει σε πρόγραμμα  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Τηλεμάθησης.

Εργάστηκε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Λευκωσίας μέχρι και το 2011 που άνοιξε το δικό της Δικηγορικό Γραφείο με την επωνυμία ΜΑΡΙΑ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. και ασχολείται με τη μάχιμη δικηγορία. Ειδικεύεται στο Αστικό, Οικογενειακό, Ποινικό και Τραπεζικό δίκαιο και ασχολείται επίσης με εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών όπως η Διαιτησία και η Διαμεσολάβηση.

Διετέλεσε Διορισμένο Μέλος της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΠΥΠ), ως Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Β. Γραμματέας και Μέλος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και Αναπλ. Πρόεδρος και Β. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Δημοτικών σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας.

Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο και δύο θυγατέρες.

Είναι Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CΥΤΑ), από τον Δεκέμβριο του 2020.