Κύπρος Λουκά

Ο κ Κύπρος Λουκά γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία (Ιnternational Commercial Arbitration) από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Norwich (UEA) στο Διεθνές Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο (International Commercial and Business Law) και πτυχίου νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Eίναι, επίσης, διαπιστευμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. 

Εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία Γιώργος Γ. Γιάγκου Δ.Ε.Π.Ε και εξειδικεύεται κυρίως σε θέματα που αφορούν μεγάλες διεθνείς τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αγοραπωλησίες και συγχωνεύσεις εταιρειών, εταιρικού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, αφερεγγυότητας και θέματα επίλυσης εταιρικών και τραπεζικών διαφορών.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας και μέλος του διεθνούς Ινστιτούτου Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

Ο κ Λουκά είναι επίσης πρόεδρος του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων Κύπρου και ενεργό μέλος άλλων εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.