Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Internet Business Products

  • Internet Business
  • Internet Business χωρίς τηλεφωνία

Για επιχειρήσεις με υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή ή ευρυζωνική πρόσβαση που επιθυμούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Προϊόντα

Ταχύτητα λήψης

Ταχύτητα αποστολής
(μέχρι)
Χρέωση

 
Internet Business10Mbps 10Mbps 5Mbps €77,35 /μήνα παραγγελία
Internet Business20Mbps 20Mbps 5Mbps €84,49 /μήνα παραγγελία
Internet Business30Mbps 30Mbps 5Mbps €91,63 /μήνα παραγγελία
Internet Business50Mbps 50Mbps 10Mbps €97,58 /μήνα παραγγελία
Internet Business100Mbps 100Mbps 20Mbps €107,10 /μήνα παραγγελία
Internet Business200Mbps 200Mbps 30Mbps €208,25 /μήνα παραγγελία
Internet Business400Mbps 400Mbps 50Mbps €411,74 /μήνα παραγγελία
Internet Business1Gbps 1Gbps 80Mbps €1023,40 /μήνα παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Τα προϊόντα Internet Business έχουν τέλος εγκατάστασης €142,80 και περιλαμβάνει τον αποδιαμορφωτή. Το τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
3. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της σταθερής τηλεφωνίας ή της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
4. Τα προϊόντα Internet Business 200Mbps, 400Mbps και 1Gbps προσφέρονται μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Από τις 00:00 μέχρι και τις 18:00 η ταχύτητα λήψης των προϊόντων είναι 200Mbps, 400Mbps και 1Gbps και τις υπόλοιπες ώρες είναι 100Μbps, 200Mbps και 500Mbps αντίστοιχα. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόν με 24ωρη χρήση της ταχύτητας λήψης 200Mbps, 400Mbps και 1Gbps.
5. Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
6. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Για επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς τηλεφωνική γραμμή.

Προϊόντα

Ταχύτητα λήψης

Ταχύτητα αποστολής
(μέχρι)
Χρέωση

 
Broadband Access +
Internet Business10Mbps
10Mbps 5Mbps €89,61 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business20Mbps
20Mbps 5Mbps €96,75 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business30Mbps
30Mbps 5Mbps €103,89 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business50Mbps
50Mbps 10Mbps €109,84 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business100Mbps
100Mbps 20Mbps €119,36 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business200Mbps
200Mbps 30Mbps €220,51 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business400Mbps
400Mbps 50Mbps €424,00 /μήνα παραγγελία
Broadband Access +
Internet Business1Gbps
1Gbps 80Mbps €1035,66 /μήνα παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Business έχει τέλος  σύνδεσης €182,80 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Τα προϊόντα Internet Business 200Mbps, 400Mbps και 1Gbps προσφέρονται μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Η ταχύτητα λήψης αυτών των προϊόντων είναι 200Mbps, 400Mbps και 1Gbps αντίστοιχα από τις 00:00 μέχρι και τις 18:00 και τις υπόλοιπες ώρες η ταχύτητα λήψης είναι 100Μbps. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα για 24ωρη χρήση της ταχύτητας λήψης.
4. Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
5. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα – είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Feedback