Προστασία Τηλεφώνου

ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας στην οθόνη του καλούμενου συνδρομητή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Απόρριψε κλήσεις από ανώνυμους αριθμούς

ΦΡΑΓΕΣ / ΑΠΟΦΡΑΓΕΣ

Επιτρέψτε ή αποτρέψτε τη διενέργεια και αποδοχή κλήσεων από το σταθερό σας τηλέφωνο

ΚΡΥΠΤΟΦΡΑΓΕΣ

Επιτρέψτε ή αποτρέψτε κλήσεις από και προς συγκεκριμένους προορισμούς με την πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού αριθμού

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καθορίστε το ανώτατο όριο χρήσης του μηνιαίου λογαριασμού σας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ζητήστε να σας αποστέλλεται μηνιαία αναλυτική κατάσταση όλων των κλήσεων σας