Μαζική Αποστολή Μηνυμάτων

Οι υπηρεσίες Bulk SMS και Bulk MMS, παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής μεγάλου αριθμού μηνυμάτων SMS ή MMS σε ένα μεγάλο αριθμό παραληπτών με πολύ χαμηλό κόστος.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε εταιρείες/ οργανισμούς που χρειάζονται ένα οικονομικό, εύκολο και στοχευμένο τρόπο επικοινωνίας ποικίλου περιεχομένου (π.χ. πληροφόρηση για υπηρεσίες που παρέχουν, για προσφορές, για μείωση στις τιμές, για κτλ.), στους πελάτες, το προσωπικό ή τους συνεργάτες τους.

Σημειώνεται ότι, η μαζική αποστολή μηνυμάτων προϋποθέτει τη συγκατάθεση των παραληπτών.