Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Μαζική Αποστολή Μηνυμάτων

Οι υπηρεσίες Bulk SMS και Bulk MMS, παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής μεγάλου αριθμού μηνυμάτων SMS ή MMS σε ένα μεγάλο αριθμό παραληπτών με πολύ χαμηλό κόστος.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε εταιρείες/ οργανισμούς που χρειάζονται ένα οικονομικό, εύκολο και στοχευμένο τρόπο επικοινωνίας ποικίλου περιεχομένου (π.χ. πληροφόρηση για υπηρεσίες που παρέχουν, για προσφορές, για μείωση στις τιμές, για κτλ.), στους πελάτες, το προσωπικό ή τους συνεργάτες τους.

Σημειώνεται ότι, η μαζική αποστολή μηνυμάτων προϋποθέτει τη συγκατάθεση των παραληπτών.