Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Business Talk & Save

Με το σχέδιο Talk & Save - Business επωφελείστε με μειώσεις μέχρι και 20% στις κλήσεις σας από το σταθερό σας τηλέφωνο προς αριθμούς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.


Το σχέδιο αυτό προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος των τηλεφωνικών σας κλήσεων.

Μηνιαίο ύψος λογαριασμού (€) Ποσοστό έκπτωσης (%)
0-30,00 0
30,01-150,00 10
150,01-400,00 15
400,01+ 20
Σημείωση: Οι πιο πάνω κλιμακωτές εκπτώσεις αφορούν μόνο κλήσεις, χωρίς ΦΠΑ και άλλες πάγιες χρεώσεις.
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής

Χαρακτηριστικά του σχεδίου:

  • Το σχέδιο εφαρμόζεται ξεχωριστά σε εθνικές και διεθνείς κλήσεις και τα ποσά στο λογαριασμό σας δεν αθροίζονται.
  • Η έκπτωση υπολογίζεται ανά μήνα και σας παρέχεται πάνω στον τηλεφωνικό λογαριασμό του ίδιου μήνα.
  • Το σχέδιο είναι ανά πελάτη και περιλαμβάνει όλες τις τηλεφωνικές σας συνδέσεις.
  • Oι πελάτες της Σταθερής Τηλεφωνίας θα μεταφερθούν στο σχέδιο αυτό αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε αίτηση, πλην των πελατών πού είναι εγγεγραμμένοι στο υφιστάμενο σχέδιο Friends & Family.
  • Οι κλήσεις μέσω της υπηρεσίας 1018 και Απευθείας Διεθνής ΤμΙΡ δεν συμπεριλαμβάνονται.
Πλεονεκτήματα Προϊόντος/ Υπηρεσίας
Με το σχέδιο Talk & Save - Business κερδίζετε:
  • Επιπλέον έκπτωση μέχρι και 20%.
  • Χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος.
  • Χωρίς αίτηση.


     
Feedback