Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προστασία Τηλεφώνου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (PAY MONTHLY)

Ζήτησε να σου αποστέλλεται μηνιαία αναλυτική κατάσταση όλων των κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων σου

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (PAY MONTHLY)

Καθόρισε το ανώτατο όριο χρήσης του μηνιαίου λογαριασμού σου

 
Feedback