Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

My Cyta FAQs

Λειτουργία της υπηρεσίας ebill

Τι είναι το ebill;
Με την υπηρεσία ebill η Cyta σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες για τους λογαριασμούς σου μέσα από το διαδίκτυο. Πιο αναλυτικά, η υπηρεσία ebill σου προσφέρει τη δυνατότητα να βλέπεις τις μηνιαίες χρεώσεις, πληρωμές και εκκρεμείς λογαριασμούς σου, καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των λογαριασμών σου με πιστωτική κάρτα. Σου προσφέρει επίσης πρόσβαση σε αναλυτικές καταστάσεις κλήσεων για τον τρέχοντα μήνα καθώς και για τους έξι προηγούμενους μήνες.
Τα στοιχεία ποιων υπηρεσιών μου μπορώ να δω μέσα από το ebill;
Μέσω της υπηρεσίας ebill μπορείς να έχεις πρόσβαση σε στοιχεία λογαριασμών όλων των υπηρεσιών που σου παρέχει η Cyta π.χ. σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, υπηρεσίες διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες κλπ. Προσφέρεται επίσης πρόσβαση σε αναλυτικές καταστάσεις κλήσεων για τις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για εξασφάλιση πρόσβασης στην υπηρεσία ebill;
  • Για πρόσβαση σε πληροφορίες χρεώσεων και πληρωμών καθώς και για ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών σου: Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας ή σε ένα από τα Cytashop.
  • Για πρόσβαση σε αναλυτικές καταστάσεις κλήσεων: Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί προσωπικά στα Cytashop (με παρουσίαση της προσωπικής σου ταυτότητας αν είσαι φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Τι κοστίζει η παροχή της υπηρεσίας ebill;
Η Cyta παρέχει την υπηρεσία ebill εντελώς δωρεάν σε όλους τους πελάτες της.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας ebill;

Η υπηρεσία ebill προσφέρει στους χρήστες της τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:

  • πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμών πριν την παραλαβή τους ταχυδρομικά
  • δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης στους λογαριασμούς και εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων
  • ιστορικό λογαριασμών για τους τελευταίους έξι μήνες
  • πληροφορίες χρέωσης κλήσεων και αναλυτική κατάσταση για τον τρέχοντα μήνα (πριν τιμολογηθεί) και τους έξι προηγούμενους μήνες
  • ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών
Μπορώ να δω το ιστορικό των λογαριασμών μου;
Μπορείς να δεις το ιστορικό των λογαριασμών σου (στοιχεία χρεώσεων και πληρωμών) για τους τελευταίους 6 μήνες, καθώς και όλους τους λογαριασμούς σου που τυχόν παραμένουν ανεξόφλητοι.
Μπορώ να βλέπω τις αναλυτικές καταστάσεις των κλήσεών μου;
Πρόσβαση σε αναλυτικές καταστάσεις κλήσεων προσφέρεται για τις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Μπορείς να δεις τις αναλυτικές καταστάσεις κλήσεών σου για τον τρέχοντα μήνα και για τους έξι προηγούμενους μήνες (αίτηση πρέπει να υποβληθεί προσωπικά στα Cytashop, με παρουσίαση της προσωπικής σου ταυτότητας).
Πώς μπορώ να αποστείλω γραπτώς απορίες ή εισηγήσεις μου για την υπηρεσία ebill;
Αν έχεις ερωτήσεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις για την υπηρεσία ebill, τις οποίες θέλεις να μας αναφέρεις τηλεφωνικώς ή γραπτώς, μπορείς να το κάνεις επιλέγοντας από το οριζόντιο μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας «Επικοινώνησε μαζί μας» κάτω από το υπομενού της «Εξυπηρέτησης».


Πληρωμή λογαριασμών μέσω του ebill

Μπορώ να πληρώσω μέρος των οφειλών μου για κάποιο συγκεκριμένο μήνα;
Μπορείς να πληρώσεις μόνο το σύνολο των οφειλών προηγούμενων μηνών ή το σύνολο οφειλών προηγούμενων μηνών μαζί με τις οφειλές του τελευταίου τιμολογημένου μήνα. Η εξόφληση μπορεί να γίνει για όλες τις υπηρεσίες σου μαζί ή για όσες έχεις επιλέξει.
Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για πληρωμή των λογαριασμών μου με αυτόματη τραπεζική εντολή;

Για Ιδιώτες

Μπορείς να ενεργοποιήσεις την αυτόματη τραπεζική εντολή ως ακολούθως:

1. Ζήτησε από την Τράπεζά σου το ΙΒΑΝ Certificate του λογαριασμού σου (ή τύπωσέ το απευθείας μέσω ebanking).

2. Προσκόμισέ το σε οποιοδήποτε κατάστημά μας μαζί με την ταυτότητά σου και εμείς θα αναλάβουμε όλα τα υπόλοιπα!


Για Επιχειρήσεις

Αν ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο, απαιτούνται επιπρόσθετα των πιο πάνω και ένα από τα πιο κάτω αποδεικτικά:

1. Απόφαση συμβουλίου ( Company Resolution), στην οποία να φαίνονται τα άτομα/διευθυντές, που είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία να υπογράφουν εκ μέρους της για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου με ΜΟΝΟ ΕΝΑ Διευθυντή, τότε δεν απαιτείται Company Resolution. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα αυτόματης τραπεζικής εντολής πρέπει να υπογράφεται από το Διευθυντή, με βάση το Πιστοποιητικό Διευθυντών.

2. Αν δεν υπάρχει Company Resolution, τότε είναι αποδεκτή εξουσιοδότηση υπογραμμένη από ένα Διευθυντή και τον Γραμματέα της εταιρείας. Στην εξουσιοδότηση να αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο άτομο εξουσιοδοτείται από την εταιρεία/νομικό πρόσωπο όπως υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας εντολή άμεσης χρέωσης (Direct Debit) με τη Cyta για το συγκεκριμένο λογαριασμό.

Τι θα συμβεί αν πληρώσω μέσω του ebill τις οφειλές για υπηρεσίες μου που εξοφλούνται με Αυτόματη Τραπεζική Εντολή (ΑΤΕ);
Τα οφειλόμενα ποσά για λογαριασμούς με ΑΤΕ αποστέλλονται στις τράπεζες γύρω στις 18 κάθε μήνα. Αν η πληρωμή μέσω ebill γίνει πριν την αποστολή του αρχείου αυτού και οι οφειλές εξοφληθούν, τότε δεν θα αποκοπούν από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Αν η πληρωμή μέσω ebill γίνει μετά την αποστολή του αρχείου στην τράπεζα, τότε θα δημιουργηθεί διπλοπληρωμή. Το επιπλέον ποσό θα μεταφερθεί ως προπληρωμή έναντι του λογαριασμού σου του επόμενου μήνα ή θα χρησιμοποιηθεί για να εξοφληθούν τυχόν οφειλές σου σε άλλες υπηρεσίες.
Υπάρχει οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση από τη Cyta για την πληρωμή των λογαριασμών μου μέσω του ebill;
H Cyta προσφέρει την υπηρεσία ebill, περιλαμβανομένης της εξόφλησης λογαριασμών, δωρεάν στους πελάτες της.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τυχόν προπληρωμές που εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού μου;
Τυχόν προπληρωμές σου θα χρησιμοποιηθούν για να εξοφλήσουν οφειλές σου που θα δημιουργηθούν μελλοντικά στο λογαριασμό τον οποίο έχεις προπληρώσει. Για οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση μπορείς να επικοινωνήσεις με τα Cytashop.
Μπορώ να έχω κατάσταση των υπηρεσιών μου που εξοφλούνται με Αυτόματη Τραπεζική Εντολή (ΑΤΕ);
Αφού συνδεθείς στο My Cyta μπορείς να δεις περιληπτικά στη σελίδα «Λογαριασμοί & Πληρωμές» του ebill, υπό μορφή πίνακα, την κατάσταση όλων των υπηρεσιών σου με ή χωρίς ΑΤΕ. Επιπρόσθετα επιλέγοντας το σύνδεσμο «Κατάσταση Αυτόματων Τραπεζικών Εντολών (ΑΤΕ)», που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πίνακα, μπορείς να δεις αναλυτικά τις υπηρεσίες που εξοφλούνται μέσω ΑΤΕ.
Πώς μπορώ να πληρώσω τυχόν ποσά που οφείλονται για επιταγές που επιστράφηκαν;
Για τη διευθέτηση ποσών που οφείλονται για επιταγές που επιστράφηκαν, παρακαλούμε όπως επισκεφθείς ένα από τα Cytashop. Η εξόφληση των οφειλών αυτών δεν μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας ebill.
Γιατί δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί οι λογαριασμοί μου τους οποίους έχω πληρώσει μέσω του ebill;
Οι πληρωμές που γίνονται μέσω του ebill τυγχάνουν επεξεργασίας στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Πληρωμές που έγιναν μέσω του ebill κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας εμφανίζονται ως σημείωση κάτω από τον πίνακα της κατάστασης λογαριασμών (στην σελίδα «Λογαριασμοί & Πληρωμές»). Για να δεις αναλυτικά τις πληρωμές αυτές απλά επίλεξε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.
Τι γίνεται εάν πληρώσω για μια υπηρεσία που είναι αποσυνδεδεμένη λόγω απλήρωτου λογαριασμού; Θα επανασυνδεθεί;
Για να γίνει επανασύνδεση της υπηρεσίας χρειάζεται να εξοφληθεί το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, αυτό θα επανασυνδεθεί (αποφραγή κλήσεων) στο τέλος της μέρας που έγινε η πληρωμή ή στο τέλος της επόμενης εργάσιμης μέρας. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες η επανασύνδεση θα γίνει εντός δύο εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που η υπηρεσία έχει τερματιστεί λόγω απλήρωτου λογαριασμού ή αντιμετωπίζεις οποιοδήποτε πρόβλημα με την επανασύνδεση, παρακαλούμε επισκέψου ένα από τα Cytashop.
Μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου μέσω του ebill χωρίς να είμαι εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας;
Αν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας ebill και επιθυμείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα, μπορείς να το κάνεις επιλέγοντας από το οριζόντιο μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας κάτω από το υπομενού «My Cyta > ebill» το σύνδεσμο «Γρήγορη Πληρωμή Λογαριασμών». Θα χρειαστεί να καταχωρήσεις τα στοιχεία του λογαριασμού που επιθυμείς να πληρώσεις, τα οποία μπορείς να βρεις στον έντυπο λογαριασμό που σου αποστέλλεται.
Feedback