Άλλες Υπηρεσίες Internet

DDoS Network Protection
DDoS Network Protection

Η υπηρεσία DDoS Network Protection της Cyta είναι μια ολοκληρωμένη λύση για να προστατέψετε την επιχείρησή σας από κακόβουλες διαδικτυακές επιθέσεις τύπου DDoS

Φιλοξενία Ιστοσελίδων
Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας προσφέρουν στην εταιρεία σας λύσεις για τη διαχείριση και φύλαξη ιστοσελίδων η/και ιστοχώρων με το ελάχιστο δυνατό κόστος

Managed WiFi
Managed WiFi

Παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές κοινόχρηστων χώρων να προσφέρουν στους πελάτες τους ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

Επιπρόσθετα Προϊόντα
Επιπρόσθετα Προϊόντα

Δημιουργήστε και ρυθμίστε το εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας με την κατάλληλη προστασία, ζητήστε επιπρόσθετες διευθύνσεις ιστοσελίδων, ενοικιάστε στατικές διευθύνσεις IP κλπ