Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Machine-to-Machine

Η Cytamobile-Vodafone προσφέρει τη δυνατότητα εκ του μακρόθεν ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλισμού με τη χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS). Επιπρόσθετα, η Cytamobile-Vodafone σου εγγυάται την αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά των δεδομένων που απαιτεί κάθε λύση τηλεματικής.

Οι λύσεις τηλεματικής προσφέρουν:

 • Αυξημένο Έλεγχο
  Ευκαιρία παρακολούθησης και άμεσης αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο.
 • Εξοικονόμηση Χρόνου
  Αυτοματοποίηση λειτουργιών και ανταπόκρισης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
 • Προετοιμασία για το μέλλον
  Η υλοποίηση λύσεων τηλεματικής δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης νέων ευκαιριών ανάπτυξης.
   
Μερικά παραδείγματα λύσεων τηλεματικής είναι:
 • Διαχείριση στόλου οχημάτων.
 • Σύστημα λήψης και τοποθέτησης παραγγελιών.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος απομακρυσμένων εγκαταστάσεων.
 • Παρακολούθηση μετρητών.
 • Διαχείριση μηχανών αυτόματης πώλησης.

Χρεώσεις:

Προϊόν Τέλος Σύνδεσης Μηνιαία Συνδρομή Χρέωση για Χρήση
M2M Common APN €10,17 €1,12 0-20ΚΒ €0,00
M2M Dedicated APN €10,17 €1,12 21ΚΒ-3ΜΒ €1,19
M2M Common APN with Voice €10,17 €3,15 3ΜΒ-10ΜΒ €2,81
M2M Common APN without VPN €10,17 €1,12 11ΜΒ-50ΜΒ €4,07
M2M Common APN Peer to Peer €10,17 €1,12 51ΜΒ-150ΜΒ €6,10
      150ΜΒ+ €6,10/150ΜΒ


Σημειώσεις:

 1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
 2. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτείται η σύνδεση του εταιρικού δικτύου του πελάτη με το δίκτυο της Cytamobile-Vodafone μέσω ενός VPN-IP Sec Tunnel. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει τέλος για τη δημιουργία του IP Sec Tunnel που ανέρχεται στα €508,31 (συμπ. ΦΠΑ).

Για τη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται η χρήση καρτών SIM στον εξοπλισμό και σύνδεση του εταιρικού δικτύου με το δίκτυο της Cytamobile-Vodafone. Όλη η κίνηση δεδομένων προς και από τον εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα οχήματα, μεταφέρεται ασφαλισμένα και αξιόπιστα στο εταιρικό δίκτυο ή όπου αλλού υποδείξει ο πελάτης. Η σύνδεση του δικτύου της Cytamobile-Vodafone με το εταιρικό δίκτυο γίνεται με τη χρήση VPN, IP sec tunnel για ασφαλή μεταφορά των πληροφοριών.