Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Πλήρης Αναλυτικός Λογαριασμός

Πλήρης Αναλυτικός λογαριασμός με απόκρυψη ψηφίων
Περιλαμβάνει όλες τις εξερχόμενες κλήσεις και αποστέλλεται μηνιαία στους πελάτες που το ζητούν.

Σημειώνεται ότι η Cyta οφείλει να διαγράψει τα τρία τελευταία ψηφία των κληθέντων αριθμών.


Πλήρης Αναλυτικός λογαριασμός με εμφάνιση ψηφίων
Θα πρέπει να αιτηθείτε την εμφάνιση των τριών τελευταίων ψηφίων αφού προσκομίσετε τις ανάλογες διαβεβαιώσεις.


Επανέκδοση Πλήρους Αναλυτικού Λογαριασμού με εμφάνιση/απόκρυψη ψηφίων
Παρέχονται για περίοδο κατ’ανώτατο όριο μέχρι και έξι (6) προηγούμενους μήνες σε πελάτες της υπηρεσίας «Αναλυτικός Λογαριασμός Πλήρης».


Έκτακτη έκδοση Πλήρους Αναλυτικού Λογαριασμού με εμφάνιση/απόκρυψη ψηφίων
Παρέχονται για περίοδο κατ’ανώτατο όριο μέχρι και έξι (6) προηγούμενους μήνες σε μη πελάτες της υπηρεσίας «Αναλυτικός Λογαριασμός Πλήρης».

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΨΗΦΙΩΝ  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 11,90Εφάπαξ
Συνδρομή€ 2,38Μηνιαία

 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΨΗΦΙΩΝ  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 11,90Εφάπαξ
Συνδρομή€ 2,38Μηνιαία

 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΨΗΦΙΩΝ  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Παροχής€ 11,90Εφάπαξ

 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΨΗΦΙΩΝ  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Παροχής€ 11,90Εφάπαξ

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΨΗΦΙΩΝ  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Παροχής€ 11,90Εφάπαξ

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΨΗΦΙΩΝ  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Παροχής€ 11,90Εφάπαξ
Σημείωση: Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Feedback