Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προστασία Τηλεφώνου

ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

Επίλεξε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σου στην οθόνη του καλούμενου συνδρομητή

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Aπόρριψε κλήσεις από ανώνυμους αριθμούς

 

ΦΡΑΓΕΣ / ΑΠΟΦΡΑΓΕΣ

Επίτρεψε ή απότρεψε τη διενέργεια και αποδοχή κλήσεων από το σταθερό σου τηλέφωνο

 

ΚΡΥΠΤΟΦΡΑΓΕΣ

Επίτρεψε ή απότρεψε κλήσεις από και προς συγκεκριμένους προορισμούς με την πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού αριθμού

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καθόρισε το ανώτατο όριο χρήσης του μηνιαίου λογαριασμού σου

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ζήτησε να σου αποστέλλεται μηνιαία αναλυτική κατάσταση όλων των κλήσεων σου

 
Feedback