Εθνικές Μισθωμένες Γραμμές μέσω τεχνολογίας WDM

Μία Εθνική Μισθωμένη Γραμμή μέσω τεχνολογίας WDM είναι η μόνιμη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ψηλής χωρητικότητας μεταξύ δύο υποστατικών.

Είναι ιδανική, αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για τη σύνδεση υποστατικών μεταξύ των οποίων διακινείτε μεγάλος όγκος πληροφοριών.

Η σύνδεση γίνεται μεταξύ των υποστατικών του ιδίου ή δύο διαφορετικών πελατών που βρίσκονται σε διαφορετικές διευθύνσεις εντός Κύπρου. Η Μισθωμένη Γραμμή ανήκει στην Cyta και μισθώνεται από την Cyta στον πελάτη.

Οι Μισθωμένες Γραμμές μέσω τεχνολογίας WDM παρέχονται με ταχύτητες 2,5Gbps και 10Gbps. Οι υπηρεσίες που δύνανται να προσφερθούν στους πελάτες που επιλέγουν τις συνδέσεις αυτές είναι Ethernet (GE, 10GE), FICON και Fiber Channel (FC-1G, FC-2G, FC-4G, FC-8G, FC-10G) και SDH (STM-16/OC-48, STM-64/OC-192).

Σε κάθε περίπτωση διεξάγεται τεχνική μελέτη έτσι ώστε η λύση που δίνεται να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η μελέτη αυτή μπορεί να περιλάβει και τη δυνατότητα παροχής των Μισθωμένων Γραμμών μέσω δύο διαφορετικών φυσικών διαδρομών για διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η τιμολόγηση των Μισθωμένων Γραμμών μέσω τεχνολογίας WDM γίνεται ανά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Τηλεπικοινωνιακό τους Σύμβουλο ή στα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών της Cyta.