Εθνικές Μισθωμένες Γραμμές / Αναλογικές - 155MBPS

Μία Εθνική Ιδιωτική Μισθωμένη Γραμμή είναι η μόνιμη επικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ δύο υποστατικών για την αποκλειστική χρήση του πελάτη.

Η ευθεία σύνδεση γίνεται μεταξύ των υποστατικών του ιδίου ή δύο διαφορετικών πελατών που βρίσκονται σε διαφορετικές διευθύνσεις εντός Κύπρου. Η Μισθωμένη Γραμμή ανήκει στην Cyta και μισθώνεται από την Cyta στον πελάτη με βάση την εκάστοτε τιμή μίσθωσης.

Είναι ιδανική λύση για τη σύνδεση υποστατικών που βρίσκονται σε συχνή επαφή και χρειάζονται ένα γρήγορο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο επικοινωνίας για τη συλλογή ή τη διανομή των πληροφοριών τους.

Mπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • μετάδοση δεδομένων και φωνής
 • σύνδεση με το διαδίκτυο
 • μεταφορά ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • σύνδεση ιδιωτικών δικτύων
Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Cyta μεγάλο αριθμό Μισθωμένων Γραμμών ταυτόχρονα με σκοπό να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό δίκτυο, δηλαδή συνδέσεις μεταξύ των υποστατικών του ιδίου ή/και των διαφόρων πελατών του.


Αναλογικά Κυκλώματα
Χρησιμοποιούνται συνήθως για παροχή μονοφωνικών καναλιών για μετάδοση δεδομένων σε χαμηλές ταχύτητες (<64Κbps).

Ψηφιακά Κυκλώματα
Χρησιμοποιούνται για ταχεία μετάδοση δεδομένων σε ψηλές ταχύτητες (64Κbps–2Μbps).

Ευρυφασματικά Κυκλώματα
Χρησιμοποιούνται για δημιουργία ιδιωτικών δικτύων με μεγάλες ταχύτητες (>2Μbps) και για διασύνδεση τοπικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (LAN CIO ΚΑΙ 100 Mbps).

Αναλογικές/Ψηφιακές Τηλεφωνικές Επεκτάσεις
Χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση τηλεφωνικών συσκευών (PABX extensions) σε υποστατικά που απέχουν μέχρι 400 μέτρα από το ιδιωτικό Τηλεφωνικό Κέντρο.Για να ενημερωθείς για τα τέλη των Εθνικών Μισθωμένων Γραμμών ταχύτητας μέχρι 155Mbps κάνε κλικ εδώ.

Κάθε Εθνική Ιδιωτική Μισθωμένη Γραμμή αποτελείται από δύο συνδρομητικά τμήματα και τμήμα ραχιαίου δικτύου.

Το συνδρομητικό τμήμα είναι το τμήμα που συνδέει τα υποστατικά του συνδρομητή με το πλησιέστερο τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Η χρέωση του διαφέρει ανάλογα με την ταχύτητα του προϊόντος και τον τύπο του συνδρομητικού τμήματος. Στην περίπτωση όπου το υποστατικό του πελάτη και το τηλεπικοινωνιακό κέντρο της Cyta συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο χρεώνεται συνδρομητικό τμήμα τύπου Α. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου τα υποστατικά του πελάτη βρίσκονται εντός του οργανωμένου δικτύου πρόσβασης της Cyta, χρεώνεται συνδρομητικό τμήμα τύπου Β. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις όπου τα υποστατικά του πελάτη βρίσκονται εκτός του οργανωμένου δικτύου της Cyta θα εφαρμόζεται το συνδρομητικό τμήμα τύπου Γ (στο τέλος δεν συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος που μπορεί να προκύψει και θα επιβαρύνει τον πελάτη).

Το τμήμα ραχιαίου δικτύου είναι η οπτική απόσταση μεταξύ των δύο ακροτελευταίων τηλεπικοινωνιακών κέντρων στα οποία συνδέονται τα υποστατικά του πελάτη.

Για τις ταχύτητες μέχρι 155Mbps το τμήμα δικτύου χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Δικτύου 0-5χλμ
 2. Τμήμα Δικτύου 5-20χλμ
 3. Τμήμα Δικτύου 20-80χλμ
 4. Τμήμα Δικτύου > 80χλμ
Η χρέωση των πρώτων πέντε χιλιομέτρων τμήματος δικτύου είναι σταθερή. Για τα επιπρόσθετα χιλιόμετρα η χρέωση υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο και με βάση τις τιμές που καθορίζονται για κάθε ζώνη.

Όταν η απόσταση μεταξύ των δύο ακροτελευταίων τηλεπικοινωνιακών κέντρων που συνδέουν τα υποστατικά του συνδρομητή είναι ίση ή μικρότερη των 800μ, δεν χρεώνεται τμήμα δικτύου. Επίσης, δεν χρεώνεται τμήμα δικτύου όταν τα δύο υποστατικά του συνδρομητή απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 800μ ή όταν τα δύο υποστατικά του πελάτη ενώνονται στο ίδιο τηλεπικοινωνιακό κέντρο.

Για περίοδο μίσθωσης μικρότερη των 30 ημερών καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος συνδρομής της μόνιμης μισθωμένης γραμμής για ένα μήνα.
 • Συμφέρουσες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις για μετακίνηση μεγάλου όγκου πληροφοριών.
 • Συνεχή σύνδεση όλο το 24ώρο.
 • Μεγάλο εύρος ταχυτήτων.
 • Δυνατότητα προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Αποκλειστική σύνδεση των σημείων για αξιόπιστη και ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών.
 • Προκαθορισμένη χρέωση που είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα χρήσης της γραμμής και βασίζεται στην απόσταση της γραμμής και στην ταχύτητα μετάδοσης/φάσμα συχνοτήτων.