Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Χρονολογική Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών και σημεία σταθμοί στην πορεία της Cyta

Σελίδες:  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

1980
Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1”.

Η Κύπρος γίνεται μέλος του EUTELSAT (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων) και εκπροσωπείται σ΄αυτόν από την ΑΤΗΚ.

1981
Λειτουργία του υποβρύχιου καλωδίου “Απόλλων”, που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα.

Εισαγωγή της “Τηλεομοιοτυπικής Υπηρεσίας” (Telefax).

1982
Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2”.

1986
Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης” (Paging).

Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3”.

1987
Εγκατάσταση των πρώτων τηλεφωνικών θαλάμων που λειτουργούν με τηλεκάρτα.

1988
Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Κινητής Τηλεφωνίας”.

Λειτουργία του συστήματος “Τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης” στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού.

Διάθεση “Πρόσθετων Τηλεφωνικών Διευκολύνσεων” στο κοινό.

1989
Ελευθεροποίηση της προμήθειας του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού.

1990
Λειτουργία του “Δικτύου Μετάδοσης και Μεταγωγής Δεδομένων σε Πακέτα” (CYTAPAC).

Λειτουργία τέταρτου Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού.

1991
Λειτουργία δύο νέων Επίγειων Δορυφορικών Σταθμών.

1992
Η Κύπρος γίνεται μέλος του INMARSAT (Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων) και εκπροσωπείται στον οργανισμό από την ΑΤΗΚ.

1993
Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεπληροφόρησης”.

1994
Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης”.

Λειτουργία τριών υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας (Αφροδίτη 2), Κύπρου-Ισραήλ (CIOS) και Κύπρου-Αιγύπτου (αποτελεί μέρος του διεθνούς καλωδιακού συστήματος SEA-ME-WE 2).

Λειτουργία και έβδομου Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού.

Τηλεπικοινωνιακή σύνδεση Κύπρου-Ρωσσίας, μέσω Ρωσικού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου.

1995
Εισαγωγή του “Ψηφιακού Συστήματος Κινητής Τηλεφωνίας” (GSM) και της “Υπηρεσίας Φωνοταχυδρομείου”.

Παροχή “Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο” (CYTANET).

Λειτουργία δύο νέων Υποβρύχιων Καλωδίων Οπτικών Ινών, μεταξύ Κύπρου-Συρίας (UGARIT) και Κύπρου-Λιβάνου (CADMOS).

Σελίδες:  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9
Feedback