Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Εκπτωτικά Σχέδια

Προσφορές Business Telephony

Δωρεάν απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις μεταξύ σταθερών και κινητών και μειωμένη μηνιαία συνδρομή μέχρι και 25%

Σχέδιο "Talk & Save - Business"

Επωφεληθείτε με μειώσεις μέχρι και 20% στις κλήσεις σας σε αριθμούς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό

Υπηρεσία 1018

Κάνετε τηλεφωνήματα προς το εξωτερικό και μείωσε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό μέχρι και 75%

Απευθείας Διεθνής ΤμΙΡ

Κάνετε διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις σε πολύ χαμηλά τέλη και μείωσε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό μέχρι και 75%

Feedback