Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προνόμια

Business Start

Business Start Λύσεις Τηλεφωνίας & Internet για αποτελεσματική επικοινωνία

Business Talk & Save

Επωφεληθείτε με μειώσεις μέχρι και 20% στις κλήσεις σας σε αριθμούς στην Κύπρο ή στο εξωτερικό

Υπηρεσία 1018

Κάνετε τηλεφωνήματα προς το εξωτερικό και μείωσε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό μέχρι και 75%

Απευθείας Διεθνής ΤμΙΡ

Κάνετε διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις σε πολύ χαμηλά τέλη και μείωσε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό μέχρι και 75%

Feedback