Πακέτα Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Χωρητικότητα 250ΜΒ 5GB 5GB 100GB
Μηνιαία Συνδρομή €4,65 €9,33 €23,80 €26,88
Τέλος σύνδεσης €11,90 €11,90 €11,90 €11,90
Κίνηση / Traffic 100GB ανά μήνα απεριόριστη απεριόριστη απεριόριστη
Domain 1 1 10 1
Subdomains 1 10 10 20
Alias domains - 5 5 20
Databases 1 10 10 20
Διαθέσιμες εφαρμογές για εγκατάσταση
WordPress
Drupal
Joomla
Περισσότερο από 50 άλλες εφαρμογές-

Ssh -
Δυνατότητα εγκατάστασης SSL
Scheduled tasks -
Αριθμός δωρεάν ηλεκτρονικών διευθύνσεων (on domain) 5 10 10 10
Υποστήριξη τεχνολογιών html, cgi, και php
Διευκόλυνση δυναμικών ιστοσελίδων
FTP account 1 1 1 1
Πρόσβαση με FTP
Ημερήσια Back ups
Δωρεάν τεχνική υποστήριξη
DNS διαχείριση
Εργαλείο διαχείρισης Plesk
WEB statistics management
Log rotation management
Πρόσβαση στο WordPress Toolkit
Custom error documents

Σημείωση: Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.